Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Praktikums” īsteno ISCED 4.līmeņa un profesionālās izaugsmes un personīgās attīstības izglītības programmas:

  • pieaugušo neformālās izglītības programmas;
  • profesionālās tālākizglītības programmas (ar kvalifikācijas ieguvi);
  • profesionālās pilnveides programmas;
  • pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas;
  • ārstniecības personu tālākizglītības kursus.

 

Izglītības programmas tiek īstenotas klātienē un neklātienē, t.sk. tālmācībā. Programmu saturs balstīts uz jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem, integrējot dažādas zinātņu nozares, un ne mazāk kā 40% no mācību procesa veido praktiskās nodarbības, lai nodrošinātu jebkura dalībnieka spēju pielietot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā. Izglītības programmu īstenošanu nodrošina dažādu zinātnes nozaru valsts līmeņa eksperti.

 

Kontakti

Direktors  Kristaps Keišs
Adrese:  Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV-2011
Tālrunis: 25774415, 28667745
e-pasts: izglitiba.praktikums@gmail.com
Mājaslapa: www.praktikums.lv