Jūrmalas mūzikas vidusskola piedāvā apgūt dažādu instrumentu spēli profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās gan 1.–9.klašu skolēniem, gan 10.–12.klašu skolēniem. Mācības notiek pēcpusdienās.

 

Mūzikas pamatizglītība

  • taustiņinstrumentu spēle: klavierspēle, akordeona spēle;
  • stīgu instrumentu spēle: kokles spēle, ģitāras spēle, vijoļspēle, čella spēle;
  • pūšaminstrumentu spēle: flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle, mežraga spēle,  trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle;
  • sitaminstrumentu spēle;
  • kora diriģēšana.
 

Mūzikas vidusskola

  • taustiņinstrumentu spēle: klavierspēle, ērģeļspēle, akordeona spēle;
  • stīgu instrumentu spēle: vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, arfas spēle;
  • pūšaminstrumentu spēle: flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, fagota spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle;
  • sitaminstrumentu spēle;
  • kora diriģēšana.

 

 

Interešu izglītības programmas 2020./2021.m.g.:

1.       Mazais vokālās mūzikas kolektīvs

2.       Dziedāšana

3.       Skatuves kultūra

4.       Stīgu ansamblis “Da Braccio”

5.       Džeza improvizācija

6.       Muzikālā joga.

 

Uzņemšanas nosacījumi

Jūrmalas mūzikas skolā uzņem licenzētajās un akreditētajās programmās bērnus ne jaunākus par 5 gadiem. Vidusskolā uzņem licenzētajās un akreditētajās programmās ar prasībām atbilstošu sagatavotību.

Beidzēji saņem beigšanas apliecību par profesionālās ievirzes muzikālās izglītības iegūšanu. Pēc mācību iestādes beigšanas absolventi var turpināt mācības mūzikas augstskolās.

 

Vēsture

Skola dibināta 1960.gada septembrī. 1990.gadā mūzikas skola pārtapa par Mūzikas vidusskolu. Daudzi no audzēkņiem piedalījušies un sevi apliecinājuši koncertos, konkursos, festivālos. Skolas audzēkņi kļuvuši par laureātiem un diplomandiem valsts un starptautiskajos konkursos Lietuvā, Vācijā, Polijā, Čehijā, Francijā, Ungārijā, Rumānijā, Kiprā u.c.  

 

Kontakti 

direktore Gunta Liepiņa 

adrese:

 Strēlnieku prospekts 30 k-1, Jūrmala, LV 2015

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000056465

tālrunis:

 67764498

e-pasts:

 muzikasvsk@edu.jurmala.lv

mājaslapa:  muzikasskola.jurmala.lv

 

Dokumenti

 

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmums Nr.647

Par līdzfinansējuma maksas samazinājumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmums Nr.559 Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020.–2025.gadam apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21.aprīļa nolikums Nr.17 Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmums Nr.409 Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošie noteikumi Nr.27 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 21.aprīļa noteikumi Nr.2 Par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra nolikums Nr.1
Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu dalību starptautiskajos konkursos/festivālos
Pašnovērtējuma ziņojums 

Akreditācijas komisijas ziņojums 

Atskaite par akreditācijas ieteikumiem 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 2970902287