Jūrmalas pilsētas pamatskola

Speciālās pirmsskolas izglītības programmas    

speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811), 
speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911).
 

Speciālās pamatizglītības programmas

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811),
speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015821),
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911),
speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015921).
 

Profesionālās pamatizglītības programmas (izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem)

Ēdināšanas pakalpojumi (kods 22811021), iegūstamā kvalifikācija – virtuves darbinieks, mācību ilgums 2 gadi.

Kokizstrādājumu izgatavošana (kods 22543041), iegūstamā kvalifikācija – koksnes materiālu apstrādātājs, mācību ilgums 2 gadi.

Mājturība (kods 22814021) - iegūstamā kvalifikācija – mājkalpotājs, mācību ilgums 2 gadi.

 

Papildu izglītības pakalpojumi – ārpusklases nodarbības: burāšana, keramika, vokālais ansamblis, kokapstrāde, sports, vizuālā māksla. Individuālās/grupu korekcijas nodarbības: logopēdiskās nodarbības, vingrošana, ritmika.

 

Papildu  piedāvājumi

  • sensorā istaba
  • masāžas
  • izglītojošas un audzinošas ekskursijas
  • transporta pakalpojumi uz skolu un mājām
  • bezmaksas ēdināšana 4 reizes dienā
  • bezmaksas mācību līdzekļu un kancelejas preču nodrošinājums

 

Vēsture

Skola dibināta 1974.gadā.

 

Kontakti

direktors:  Indulis Skudra

adrese:

Dzirnavu iela 50, Sloka, LV 2011

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90009251342

tālrunis:

67732233

e-pasts:

pilsetasskola@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikums Nr.33 Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmums Nr.454 Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas maksas pakalpojumiem

Akreditācijas ziņojums (.tif)

Attīstības plāns (.pdf)

Aktualizēts skolas pašnovērtējuma ziņojums 2019.gads (.pdf)

Profesionālo programmu pašnovērtējuma ziņojums 2019.gads (.pdf)

Programmas 11015711 pašnovērtējuma ziņojums 2020.gads (.pdf)

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 2920901384

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE