Programmas

Pamatizglītības pirmā posma (1.–6.klase) programmu - kods 11011111;

Pamatizglītības pirmā posma (1.–6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu - kods 11013111;

Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.–6.klase) programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - kods 11015611.

Pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu – kods 23011111;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – kods 31011011;

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodas) programmu – kods 31012011;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu – kods 31013011.

 

Ģimnāzijā uzņem konkursa kārtībā pēc katrai programmai īpaši izstrādātiem kritērijiem, kuros ņem vērā gada vidējo vērtējumu un Valsts pārbaudes darbu rezultātus.

 

Vēsture

Slokas pamatskola līdz 1945.gadam

Slokas vidusskola  no 1945.gada līdz 1959.gadam

Jūrmalas 1.vidusskola  no 1959.gada līdz 1998.gadam

Jūrmalas 1.ģimnāzija no 1998.gada 

Jūrmalas ģimnāzija no 2001.gada

Jūrmalas Valsts ģimnāzija no 2008. gada

 

Kontakti

direktore: Ieva Taranda

adrese:

Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000051487

tālrunis:

67735842

mājaslapa:

www.jvg.lv

e-pasts:

jvg@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmums Nr.59 Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” pievienošanu Jūrmalas Valsts ģimnāzijai
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija nolikums Nr.23 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr.175 Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem

Akreditācijas ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojums

Attīstības plāns