Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

Programmas

mazākumtautību pamatizglītības programma
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
 

Vēsture

Skola dibināta 1969.gadā

 

Kontakti

direktors: Ēriks Annuškāns

adrese:

Lielupes 21, Jūrmala, LV-2015

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000051561

tālrunis:

67760866

mājaslapa:

www.jaundubulti.lv

e-pasts:

jandubultuvsk@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikums Nr.11 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.janvāra lēmums Nr.66 Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā

Akreditācijas lapa

Pašnovērtējuma ziņojums

Reģistrācijas  Nr.2913901349 

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE