Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Programmas

Pamatizglītības mazākumtautību programma

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

 

Vēsture

Skola dibināta 1944. gada 25.oktobrī.

No 1944.gada – Rīgas apriņķa nepilnā Slokas krievu skola,

no 1946.gada – Slokas 2. vidusskola, 

no 1959.gada – Jūrmalas 2. vidusskola,

no 1992.gada – Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola.

 

Kontakti

direktore: Zinaida Tarasenko
adrese: Raiņa iela 118, sākumskola Lēdurgas 27, Jūrmala, LV 2016 
e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000051519

tālrunis: 29493972

tālrunis:

26678110, 27300322  (sākumskola)

e-pasts:

 kauguruvsk@edu.jurmala.lv

mājaslapa:

 www.kauguruvsk.lv

 

Dokumenti 

Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikums Nr.13 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmums Nr.296 Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā

Akreditācijas lapas

Attīstības plāns

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 2913901344

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE