Pumpuru vidusskola

Programmas

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma
Pamatizglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens.
Vispārējās vidējās izglītības programmas, matemātikas, dabas zinību un tehnikas virzienu programma.
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma.

 

Vēsture

Skola dibināta 1934.gadā.

 

Kontakti

direktore: Ausma Bruņeniece

adrese:

Kronvalda ielā 8, Jūrmala, LV-2008

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000051542

tālrunis:

67811336

e-pasts: pumpuruvsk@edu.jurmala.lv

mājaslapa:

www.pumpuri.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikums Nr.2 Pumpuru vidusskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmums Nr.264 Par Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem

Pumpuru vidusskolas pašvērtējuma aktualizācija 2019./2020.m.g.

Akreditācijas ziņojums

Attīstības plāns

Izglītības iestādes reģistrācija Nr. 2973901346

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE