Jūrmalā publisko bibliotēku pakalpojumus nodrošina Jūrmalas Centrālā bibliotēka un tās struktūrvienības.

 

Visās bibliotēkās bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas un citus materiālus, lasīt laikrakstus, žurnālus un uzziņu izdevumus, saņemt bibliotekāra konsultācijas un uzziņas, lietot datorus ar interneta pieslēgumu, bezvadu internetu (WiFi) un pieeju dažādām datubāzēm ("LURSOFT", "LETONIKA"), skatīties filmas Latvijas filmu katalogā filmas.lv, kā arī apskatīt mākslas un literatūras izstādes un piedalīties dažādos interesantos pasākumos gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tās ir tikšanās ar pazīstamiem cilvēkiem, radošās darbnīcas, interešu grupu nodarbības u.c.

 

3td E-GRĀMATU bibliotēka” ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Reģistrēšanās notiek vietnē www.3td.lv. Vairāk informācijas šeit ; e-GRĀMATU bibliotēkas lietošanas noteikumi .

 

Par maksu bibliotēkās var izmantot skenēšanas, kopēšanas, laminēšanas un datorizdrukas pakalpojumus, kā arī saņemt un nosūtīt faksu. 

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikums Nr.1 Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmums Nr.341  Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra noteikumi Nr.3 Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi