Albertam Kronenbergam 130. Izstādes “Kronenbergs. Lietu stāsti.” atklāšana.

Albertam Kronenbergam 130        

 

21.septembrī plkst.17.00 Aspazijas mājā durvis vērs izstāde “Kronenbergs. Lietu stāsti.”

Lietas runā. Tās piepilda klusumu. Tās runā dažādās balsīs – gan humorpilnā, rotaļīgā, romantiskā, gan  nopietnā. Priekšmeti stāsta par sevi, par cilvēkiem, kas tās radījuši, lietojuši un atstājuši mums kā liecību par savu LAIKU un DARBU.

Aspazijas mājas lietu klusumam uz laiku pievienosies arī pazīstamā jūrmalnieka – mākslinieka un rakstnieka  Alberta Kronenberga lietas. Viņa zīmējumi un dzejoļi bijuši kopā ar vairākām latviešu paaudzēm. Daudziem mīļi autora uzburtie tēli — Mazais ganiņš, Tuntuļu Jurītis, Pieci kaķi un citi pasaku varoņi. Māksliniekam piederējušie priekšmeti liks mums iejusties viņa  Pasaulē, lai lietās varētu saklausīt to stāstu par 20.gs. laimīgajiem 20. un 30. gadiem – laiku, kas Kronenberga dzīvē bijis spožākais.

Alberta Kronenberga 130. jubilejas gadā satiksies veci draugi un kaimiņi -  Aspazija un Kronenbergs. Abi – mūsu nācijai nozīmīgi, katrs ar savu devumu, svarīgi arī šodien.

 

21. septembrī  plkst. 18.00  tikšanās ar grāmatas  “ Vilki, velni un vīri” autoru Juku Rislaki.

Jukas Rislaki grāmata veltīta mākslinieka un rakstnieka Alberta Kronenberga dzīvei un daiļradei. Tā būs patīkama atkalredzēšanās vai iepazīšanās ar visiem Kronenberga radītajiem tēliem un to autoru. Grāmata bagātīgi ilustrēta ar dokumentiem un fotogrāfijām.

Grāmatas ievadā Juka Rislaki skaidro: “Pārcēlies uz dzīvi Latvijā, sāku mācīties latviešu valodu – arī no grāmatām, ko ilustrējis mākslinieks Alberts Kronenbergs. Viņa zīmējumi tūlīt pievērsa manu uzmanību. Soma acij tie ir tīkami, un manī modās neizskaidrojama māju izjūta”.

Pasākumā aktieris Zigurds Neimanis liks atdzīvoties stāstam par Mazo ganiņu. Alberta Kronenberga mazmeita Ilze Jansone – Saulīte tuvinās mūs izcilajam zīmētājam un stāstniekam. Rakstniece  Anna Žīgure, atklās ka grāmata ir tuklota no somu valodas.