Lāčplēša diena

12.00 Ziedu nolikšana pie piemiņas plāksnes, kurā iegravēti Jūrmalā dzimušo Lāčplēša Kara ordeņu kavalieru vārdi, Raiņa iela 4, pie Slokas evaņģēliski luteriskās baznīcas

17.00 Lāpu gājiens

Raiņa iela-kapteiņa P. Zolta iela-Kaugurciema iela-kapteiņa P. Zolta piemineklis Kaugurciemā

17.30 Piemiņas brīdis  pie kapteiņa P. Zolta pieminekļa Kaugurciemā

17.50 Miks Dukurs dziesmu ciklā “Tu mani cel” pie kapteiņa P. Zolta pieminekļa Kaugurciemā

 

17.00 Lāpu gājiens uz kritušo karavīru atdusas vietām Ķemeros

Ķemeru pamatskola-Tukuma iela-Bišu iela-Ķemeru ev.luterāņu baznīca-A.Upīša iela-Puškina iela-Sv.apustuļu Pētera un Pāvila Ķemeru pareizticīgo baznīca-Katedrāles iela-Tukuma iela-Ķemeru pamatskola