Cikls "Kafija ar Aspaziju". Dr.hist. Toma Ķikuta priekšlasījums “Jūrmala un Latvijas valsts dibinātāji darbā un atpūtā”

"Jūrmala un Latvijas valsts dibinātāji darbā un atpūtā"

 

2018. gadā atzīmējām Latvijas valsts nodibināšanas simtgadi. Par godu šim notikumam Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Latvijas muzeju kopizstādes "Latvijas gadsimts" ietvaros izdeva biogrāfisku eseju krājumu par 39 Latvijas Tautas padomes locekļiem, kuri piedalījās valsts dibināšanā. Biogrāfiskās esejas veido stāstu ne tikai par politikas līkločeim, bet arī ieskicē  20. gs. sākuma latviešu politiskās elites ainu, tā laika sabiedrības savstarpējos kontaktus. 

Vairāku valsts dibinātāju dzīves gājumi saistīti gan ar pazīšanos ar Raini un Aspaziju, pat ciešu savstarpēju draudzību, gan arī Jūrmalu. To vidū varam minēt Kārli Kurševicu, Miķeli Bruži, Paula Kalniņa ģimeni, zināmā mērā arī Marģeru Skujenieku un citus. Gada pirmajā pasākumā Aspazijas mājā 17.janvārī plkst.18.00 grāmatas līdzautori Toms Ķikuts un Imants Cīrulis iepazīstinās ar nesen izdoto grāmatu un ar Jūrmalu saistīto valsts dibinātāju dzīvesgājumiem.