“Es gribu simtus gadus dzīvot iet.” 

Rainis  “Gals un sākums”

 

13. septembrī plkst. 11.00 Majoru vidusskolas zālē jau desmito reizi notiks gadskārtējā konference “Jūrmala – Aspazijas un Raiņa pilsēta”

 

10. konferences “Jūrmala – Aspazijas un Raiņa pilsēta” vadmotīvs ir “Aspazijas un Raiņa mūžības kods”.

 

Kāpēc mēs joprojām atgriežamies pie Aspazijas un Raiņa, pie viņu dzīves un daiļrades? Pārlasot abu dzejnieku darbus, vienmēr atrodam kaut ko jaunu, un rodas doma par to, kāds apslēpts kods ir viņu darbos?

 

Lepojamies ar to, ka Jūrmala ir Aspazijas un Raiņa pilsēta, rīkojam dažādus pasākumus, koncertus, radām jaunus pētījumus un jau desmito gadu organizējam konferenci, kas veltīta Aspazijai un Rainim. Tas ir Aspazijas un Raiņa mūžības kods, viņu mūžīgā atgriešanās, tas ir daiļradē un dzejnieku personībās apslēpts kods, kas iedvesmo mūs jauniem darbiem un aizmirstības jēdzienu liek uztvert kā nesavienojamu ar Raini un Aspaziju.

 

Savos darbos abi dzejnieki vienmēr tieši vai netieši bijuši harmonijas un mūžības noslēpumu meklējumos. 1920. gadā dzejolī “No mūžības uz mūžību” Aspazija apliecina dzejnieka ilgmūžības ideju un turpina Raiņa domu par simtu gadu dzīvi:

“No mūžības uz mūžību

Pa pašu nāves pāreju

Lai būtu nemirstības paudējs,

Kas kokļu stīgas pārstieptu,

Kas lielo dziesmu dziedātu

No mūžības uz mūžību.”

 

10. konferencē klausītāji tiks iepazīstināti ar atskatu uz iepriekšējām konferencēm (Majoru vidusskolas 12. klases skolniece Paula Terehova) un priekšlasījumu “Aspazijas un Raiņa mūžības kods” (biedrības “Aspazijas mantojums” valdes priekšsēdētāja Ināra Andžāne).

 

Konferences “Jūrmala – Aspazijas un Raiņa pilsēta” desmitgadei izskanēs muzikāli literārs uzvedums, kurā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas solists Rihards Millers un aktrise Aija Magone.

 

Konferenci ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu organizē Jūrmalas Latviešu biedrība un biedrība “Aspazijas mantojums”.