Kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšana

Normatīvie akti, kas nosaka projektu līdzfinansēšanas kārtību; kontakti.

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai ir jābūt Jūrmalas administratīvajai teritorijai, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu konkrētu pieteikumu kādā no kategorijām, kopsummā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

 

Projektu prioritātes:

  • projekti, kas veicina kultūras norišu daudzveidību Jūrmalas apkaimēs no Priedaines līdz Ķemeriem;
  • projekti, kas vērsti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot interaktivitāti (auditorijas iesaisti);
  • projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturi, izcilas kultūras personības, viņu jubilejas, daiļradi un saikni ar Jūrmalu, tostarp projekti, kas veltīti Latvijas simtgades pasākumu īstenošanai.

 

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersona – Dace Liepiņa: Dace.Liepina@jurmala.lv, tālr. 26787796.

 

Kontakti

vecākā referente Dace Liepiņa
e-pasts: Dace.Liepina@jurmala.lv
tālrunis: 26787796

 

Dokumenti

 

 
Pielikumi 22
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2019
PILSĒTAS KARTE