Jūrmalas skolu bērni un jaunieši tiek gaidīti Jūrmalas muzejos un mākslas telpās projektā “Esmu Jūrmalas muzeju eksperts”.

Mācību gada laikā skolu jaunieši tiek rosināti apmeklēt 6 muzejus un mākslas telpas Jūrmalā, pētot, izzinot, vērojot un vērtējot. Mācību gada laikā skolēni kopā ar skolotāju apmeklē 6 kultūrvietas – Jūrmalas pilsētas muzeju, Aspazijas māju, Jūrmalas brīvdabas muzeju, Raiņa un Aspazijas vasarnīcu,  Mākslas staciju “Dubulti” un Bulduru Izstāžu namu.

 

Kultūrtelpu apmeklējums ir iespēja:

  • ​​​​pedagogiem kopā ar muzeju pārstāvjiem izstrādāt apmeklējuma tēmu īpaši savas klases vajadzībām,
  • izmantot  muzeja vidi starpdisciplinārām nodarbībām,
  • veicināt radošo un kritisko domāšanu, izvērtējot, kāds ir bērnu un jauniešu pie/pārdzīvojums un ko viņi muzejiem ierosinātu,
  • piedzīvot, izprast kultūru un mākslu un izpaust sevi tajā.

 

Jaunieši ne tikai dodas ekskursijās, pēta un iedziļinās katra muzeja un mākslas telpas piedāvātajā saturā, kas ļauj radoši papildināt mācību stundās apgūto, bet arī vēro vidi, dalās savā redzējumā un formulē ierosinājumus. Ieteikumi ir ne tikai noderīgi muzeju pārstāvjiem, bet ļauj jauniešiem pašiem izvērtēt, ko viņi sagaida no šiem apmeklējumiem un kā tos kopīgi pilnveidot. Gan piedzīvotais, gan ieteikumi tiek fiksēti īpašās burtnīcās, mācību gada beigās ieteikumi tiek apkopoti, izvērtēti un pēc iespējas ieviesti..

 

Projektā līdz šim ir realizēti ļoti radoši apmeklējumi – angļu valoda Jūrmalas pilsētas muzeja izstādē “Bērns kūrortā”, dabas zinības mākslas izstādē “Mežs”, hepeninga izspēle Mākslas stacijā “Dubulti”, literatūras un vizuālās mākslas projekts Aspazijas mājā, mājturība un vēsture Jūrmalas brīvdabas muzejā. Viens apmeklējums var radīt iedvesmu piedalīties jau citos projektos un konkursos, ko apliecinājuši Majoru vidusskolas audzēkņi, iesaistoties konkursā “Ideju pavasaris” un pilsētvidē realizējot zibakciju “RAksti!”, akcijā iesaistot 3 muzejus.

 

Nereti skolēni kādu no kultūrtelpām apmeklē pirmo reizi, kas kļūst par unikālu pieredzi, un skolotājs ir pirmais, kurš tās ir ierādījis. Brīnišķīgi, ja piedzīvotais muzejos un mākslas telpās jauniešos rada vēlmi tur atgriezties ar draugiem vai ģimeni.

 

 Projekta kontaktpersona Diāna Jaunzeme-Meistere, zvanot 26524361 vai rakstot muzejpedagogs@jurmala.lv