Radošie kolektīvi

Dalība visos kolektīvos ir bez maksas.

 

Jūrmalas Kultūras centra kolektīvi
Jūrmalas Kultūras centrs veido saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības pakalpojumu klāstu un nodrošina tā pieejamību sabiedrībai; sekmē sabiedrības radošo iniciatīvu un sociālās līdzdalības aktivitāti kultūras procesos; sekmē un atbalsta sabiedrības iesaisti nacionālās kultūras vērtību - Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā.

 

Kauguru kultūras nama kolektīvi
Kauguru kultūras nams ir Jūrmalas kultūras centra filiāle, kuras darbības pamatvirziens ir kultūrizglītības darbs. Darbojas dažādu interešu radošie kolektīvi, un tiek realizēti dažādi kultūras projekti.

 

Bulduru Izstāžu nama kolektīvi
Bulduru izstāžu nama darbības pamatvirzieni ir  tautas tradīciju un tautas mākslas saglabāšana un attīstība: folkloras ansambļa „Mare", aušanas studijas, tautas daiļrades kluba darbība, gadskārtu svētku organizēšana.

 

Jūrmalas teātris
Jūrmalas teātris ir viens no retajiem Latvijas amatieru teātriem, kam ir teātrim atbilstošas telpas. Šeit darbojas amatieraktieru trupa, leļļu teātris - studija un jauniešu teātra studija.

 

Normatīvie akti:

Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decemba nolikums Nr.28 Jūrmalas Kultūras centra nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra nolikums Nr.3 Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2019
PILSĒTAS KARTE