Pasākumu afišas
Kino Jūrmalā marta mēnesī
04.03.2018 - 25.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nams, Raiņa ielā 110
Ciklā "Veiksmes akadēmija" tikšanās ar Daci Straumi
09.03.2018
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
MAČO. Stand-up komēdija - vīrišķības tests divās daļās
16.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Izrāde “Kā Sarkangalvīte ar Vilku spēlējās”
04.03.2018
Jūrmalas teātris, Muižas ielā 7
Izrāde "Tuntuļu Jurītis"
11.03.2018
Jūrmalas teātris, Muižas ielā 7
Kino Jūrmalā februāra mēnesī
03.02.2018 - 25.02.2018
Jūrmalas Kultūras centrām Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Kino - Kriminālās ekselences fonds
10.03.2018 - 11.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrām Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Aicina Jūrmalas Džeza klubs!
23.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Brīvdienu mūzika
21.01.2018 - 20.05.2018
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1
Oļģerta Kraukļa akvareļu izstāde “Piekrastes romantika”
22.02.2018 - 29.03.2018
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
Dzintara Malkauss foto izstāde "Nereālā realitāte - Bangladeša"
02.02.2018 - 01.03.2018
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Izstāde "Siltais Zīmuls"
19.01.2018 - 14.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Mākslas akcija "Vēstule no Jūrmalas Mākslinieku nama"
09.01.2018 - 31.03.2018
Jūrmalas Mākslinieku nams Muižas iela 6
Eiropas meiteņu basketbola līgas čempionāts 2018
01.03.2018 - 04.02.2018
Sporta namā "Taurenītis"
februāris 2018
13 septembris
2017 gads
trešdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta „Fingerprints of Cultures”/„Kultūras pirkstu nospiedums” ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017.gadam grozījumiem

E.Majore

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.14 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā”

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā („Me.You.Personality.”/„Es.Tu.Personība.”)

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā („Be active!”/„Esi aktīvs!”)

 

 1.  

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5. apakšsadaļas „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atklātajā projektu konkursā

 

13 septembris
2017 gads
trešdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par naktspatversmes telpu Raiņa ielā 62, Jūrmalā, nodošanu valdījumā un metadona farmakoterapijas pakalpojuma nodrošināšanu

I.Dreika

 1.  

Par grozījumiem Labklājības pārvaldes pamatbudžetā  

L.Grobiņa

 1.  

Par 2017.gada Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa rezultātiem kategorijā “Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” konkursa 3.kārtā

D.Kulagina

 1.  

Par izmaiņām PI "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmēs 10.3.1., 10.3.7., 10.3.4. un 10.3.3.

A.Bērzupe

13 septembris
2017 gads
trešdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Valsts KKF mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas” finansētā projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas stundu mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

T.Vaišļa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē  Nr.09.20.1.

A.Auziņa

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Sporta skolas nolikumā

S.Bērziņš

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas ekonomisko klasifikācijas kodu pārkārtojumiem

 

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra budžeta tāmē 2017.gadā

L.Liepa

 1.  

Par izmaiņām sākumskolas „Ābelīte” 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

N.Zarāne

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra nolikumā Nr.43 „Nolikums par metodisko apvienību darbību”

I.Vasmanis

 1.  

Par Izglītības pārvaldes ekonomiskās klasifikācijas kodu pārkārtošanu

 

 1.  

Par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  īstenošanu

 

 1.  

Par studiju maksas apmaksu un ikmēneša stipendijas piešķiršanu Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmas „Rezidentūra” studentei

 

 1.  

Par SIA Dzintaru koncertzāle 2017.gadā organizēto pasākumu izmaksu palielinājumu

G.Ķirsis

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā Ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

I.Kausiniece

 1.  

Par Majoru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

I.Dzene

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā

 

 1.  

Par Jūrmalas PII „Saulīte” grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam Nr.09.21.1

S.Savčenkova

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2017.gada budžeta programmā „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”

P.Vilkaste

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

G.Liepiņa

 1.  

Par budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2017. gada ieņēmumu izdevumu tāmē

E.Majore

 1.  

Par Erasmus+ programmas finansētā projekta „Eiropas galda klāšana” īstenošanu

Ē.Annuškāns

 1.  

Par atbalstu mākslas filmas Humorist filmēšanai Jūrmalā

A.Miltiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas muzeja 2017. gada budžeta grozījumiem

I.Baumane

 1.  

Par papildus līdzekļu piešķiršanu pamatbudžeta tāmē un izmaiņām Majoru vidusskolas 2017.gada pamatbudžeta un maksas pakalpojumu tāmē

I.Ose

 1.  

Par Dubultu kultūras un izglītības centra Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā būvdarbu tāmes „Jūrmalas Mūzikas vidusskola 2.kārta” izmaiņām

A.Lisovskis

 1.  

Par papildu darbiem objektā „Dubultu kultūras un izglītības centrs 1. kārta. Jūrmalas centrālā bibliotēka” un „Dubultu kultūras un izglītības centrs 2. kārta. Jūrmalas mūzikas vidusskola”, Strēlnieku ielā 30, Jūrmalā

 

 1.  

Par Būvniecības projektu vadības nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem

 

13 septembris
2017 gads
trešdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”        

J.Artemjevs

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 „Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā”

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā”

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem programmās “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzības jomā” (funkcionālās klasifikācijas kods 05.400) un “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” (funkcionālās klasifikācijas kods 05.600)

 

 1.  

Ziņojums par grozījumiem projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā/ EST-LAT Harbours” budžetā 

 

 1.  

Par Būvniecības projektu vadības nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem

A.Lisovskis

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ķemeru ielā 58, Jūrmalā, un Ķemeru ielā 60, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmumā Nr. 579 „Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.264 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 107” atcelšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.501 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu”

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gulbju ielā 73A, Jūrmalā

I.Dreika

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām Jaunķemeri 0012, Jūrmalā, Jaunķemeri 0013, Jūrmalā, Kūdra 0024, Jūrmalā, Kūdra 0025, Jūrmalā

 

 1.  

Par naktspatversmes telpu Raiņa ielā 62, Jūrmalā, nodošanu valdījumā un metadona farmakoterapijas pakalpojuma nodrošināšana

 

 1.  

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā, nomu

 

 1.  

Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba nodrošināšanai

 

 1.  

Par zemes vienības Druvciems 0021, Jūrmalā, daļu nomas līgumu noslēgšanu

 

 1.  

Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 4A-1, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objektu Nr.1, Nr.2, un Nr.3 otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.8, pirmo izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 1.  

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

13 septembris
2017 gads
trešdiena
16.00
Mākslinieces Ances Gricmanes meistarklase "Kā rodas krāsa?".
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29
Mākslinieces Ances Gricmanes meistarklase "Kā rodas krāsa?".

Trešdien, 13. septembrī no plkst. 16:00 līdz 17:00 Jūrmalas pilsētas muzejā notiks mākslinieces Ances Gricmanes meistarklase KĀ RODAS KRĀSA? Pētnieku lomā kā no vistas olām iegūt krāsu pigmentus iejutīsies Jūrmalas mākslas skolas audzēkņi.

Olas temperas glezniecība ir sena Bizantijas laika glezniecības tehnika, kas saglabājusies, pateicoties ikonogrāfijas tradīcijai. Nodarbībā bērniem būs iespēja pašiem gatavot krāsas, veicot pilnu sagataves procesu no olām līdz pigmentam, noslēdzot darbu ar abstraktu muzikālu ritmu uz papīra, iedvesmojoties no komponistu Arvo Perta, Andreja Selicka un Raimonda Tiguļa mūzikas.

Māksliniece raksturo savus darbus kā mūzikas ritma un skaņas krāsu apvienojumu, kas ved tuvāk abstraktās mākslas izpratnei.

Norises vieta: Jūrmalas pilsētas muzejs |Tirgoņu iela 29, Jūrmalā, 2. stāvā | Ances Gricmanes izstādē “Sakrālais abstrakcionisms”

13 septembris
2017 gads
trešdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
30.08.2017 - 01.10.2017
Mākslinieka Valda Buša (1924 – 2014) gleznu izstāde
Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110

 

No 30. augusta Kauguru kultūras namā skatāma gleznotāja Valda Buša gleznu retrospekcija. Izstāde notiek Jūrmalas pilsētas domes atbalstītā projekta “Mākslinieka Valda Buša radošā mantojuma popularizēšana Jūrmalas pilsētā” ietvaros. Kauguros tiek eksponēti darbi no mākslinieka ģimenes kolekcijas, kas raksturo izcilā jūrmalnieka  Valda Buša (1924-2014)  daiļrades periodu no 1970-tajiem gadiem līdz pat viņa pēdējiem darbiem.

Valdis Bušs bija viens no Jūrmalas mākslinieku grupas dibinātājiem un tās vadītājiem, neapšaubāma autoritāte mākslinieku vidū, viņa izstādes vienmēr bija skatītāju gaidītas. Mākslinieks atstājis bagātu mantojumu, šobrīd gleznotāja daiļrades pētniece mākslas zinātniece Edvarda Šmite ir apzinājusi ap 5000 dažādās tehnikās gleznotus darbus un skices, daļa no tiem apkopoti  2014. gadā  ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu  izdotajā grāmatā “Valdis Bušs. Māksla. Atziņas. Versijas”, nelielu daļu no darbiem var skatīt izstādē Kauguros un pastāvīgajā ekspozīcijā mākslinieka darbnīcā.

Mākslas zinātniece Edvarda Šmite: “No 1971.gada, kad Valda Buša darbi  pirmo reizi piedalījās  izstādē, līdz sava mūža pēdējai dienai viņš bija īpaša personība Latvijas mākslā – domājošs, interesants, patiess, patstāvīgs un absolūti neatkarīgs gleznotājs.   Neraugoties uz viņa aktīvo izstāžu darbību un tām veltītām publikācijām, nākas atzīt, ka Valda Buša īstā vieta Latvijas mākslā joprojām nav pietiekoši skaidri iezīmēta, ka mums joprojām nav īsta priekšstata par to, kā veidojies viņa vairāk kā pusgadsimtu garais ceļš mākslā. Valda Buša glezniecība pieder 20. gadsimta romantiskajam, ekspresīvi kāpinātajam pasaules redzējumam. Latviešu mākslā viņa vieta ir īpaša, jo viņa gleznās vienotā veselumā savijas gan dabas raisītās izjūtas, gan personiskais pārdzīvojums, gan dekorativitāte. “

Sākoties jaunajam mācību gadam, uz izstādi īpaši tiek aicināti skolēni. Jūrmalas Mākslas skolas skolotājas Inga Freiberga un Dace Ziemele  kopā ar audzēkņiem  ir izveidojušas  interesantu metodisko materiālu par Valdi Bušu.  Metodiskais materiāls  ir pieejams skolas mājas lapā saitē http://www.jurmala.makslasskola.lv/lv/notikumi/brivaja_laika/, kas dod iespēju ikvienam interesentam, dodoties uz izstādi, to izprintēt kopumā vai pa lapām un darboties ar to izstādē.

Svētdien, 24. septembrī no pl. 12.00 līdz 16.00 Valda Buša daiļrades cienītāji tiek laipni gaidīti arī mākslinieka darbnīcā Bulduros, Muižas ielā 6 kārtējā atvērto durvju dienā, kur joprojām jūtama mākslinieka klātbūtne, pieejama pastāvīgā ekspozīcija un  mākslas zinātniece Edvarda Šmite iepazīstinās ar mākslinieka daiļradi.

 Izstāde Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110 apskatāma no 30. augusta līdz 1. oktobrim katru dienu no 12.00 līdz 18.00, izņemot svētdienas.

30.08.2017 - 30.09.2017
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Tilts”
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Izstādes apmeklēšanas laiks: darbdienās plkst. 9.00–17.00

Ieeja bez maksas.

31.08.2017 - 01.10.2017
Initas Kārkluvalkas stikla kolāžu izstāde “Citāds stikls”.
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

Jūrmalas pilsētas muzejs savu rudens izstāžu sēriju sāk ar Jūrmalā dzimušās stikla mākslinieces Initas Kārkluvalkas stikla kolāžu izstādi “Citāds stikls”. Tajā eksponēti mākslinieces pēdējo piecu gadu radošie darbi un īpaši izstādei radīta objekts “Reminscence”. Kolāža “Vecais skurstenis” veltīta 1941. gada izsūtīšanā iztukšotajām mājām, par kādu kļuva arī nams Tirgoņu ielā 16, Majoros pēc viņas vectēva Hakera Emīla Gotlība  izvešanas.

 “Initas Kārkluvalkas stikla kolāžas stilistiski var pielīdzināt tādam mākslas stilam kā neoplasticisms, īpaši tādiem autoriem, kā Teo van Duisburgs (Theo van Doesburg) un Sāra Morisa (Sarah Morris). Ja Sāras Morisas darbi ir pabeigtas vitrāžu skices realizācija klasiskajā vitrāžas tehnikā, tad Initas stikla kolāžas nolasāmas kā 3D attēls. Inita droši pielieto 2 līdz 4 līmeņu stikla kārtojumu. Vitrāžu stikli saules gaismā jūtas patiesi komfortabli, sniedzot skatītājam krāsu paletes daudzveidību, kas panākta vienam stikla tonim pārklājoties pāri iepriekšējam, kā arī faktūru un reljefu gradācijas, kad saules gaisma telpā pieklust.

Ja klasiskās vitrāžas kompozīcija parasti piepilda visu loga ailu un bez laba izgaismojuma zaudē tikpat kā visu toņu uztveres bagātību, tad stikla kolāžai, sevišķi mazākos formātos, dota brīvāka eksponēšanas izvēle – no telpu logiem ar dabīgo gaismu, līdz sienu nišām un ailām ar mākslīgo izgaismojumu. Inita Kārkluvalka turpina jaunus meklējumus CITĀDA STIKLA kompozīcijās,” saka kultūras gardēdis un reklāmas speciālists Georgs Stražnovs.

Inita Kārkluvalka (dz.1955.g. Jūrmalā) 1982. gadā beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Dekoratīvi lietišķās mākslas nodaļu ar diplomdarbu vitrāžas projektu Rīgas Politehniskā institūta (tagad Rīgas Tehniskā universitāte) Ķīmijas fakultātei, kopš 1982. gada ir Latvijas mākslinieku savienības biedre. Strādājusi Jūrmalas pilsētas Mākslinieciskās noformēšanas darbnīcā (1970.-1973.g.), bijusi māksliniece noformētāja sporta laivu rūpnīcā “Dzintars”, bijusi vitrāžiste Dekoratīvās mākslas kombinātā, darbnīcā “Biķeru vitrāžas”. Kopš 2012. gada strādā kā interešu izglītības pedagogs un veido savus oriģināldarbus.

Nozīmīgākie projekti: Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskās baznīcas vitrāžu restaurācija (2009), Rīgas Svētā Pētera baznīcas loga vitrāža (1998), vitrāžas viesnīcā Royal Square Hotel, Kaļķu ielā 3 (2002), vitrāžas Dikļu pils vīna pagrabos (2007), u.c.

Mākslinieces Initas Kārkluvalkas stikla kolāžu izstāde “Citāds stikls” Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Jūrmala) skatāma no 30. augusta līdz 1. oktobrim. Muzeja darba laiks: P., O. – slēgts, T. – Sv. no 10:00 – 18:00. Sākot ar 15. septembri muzeja darba laiks no 10:00 – 17:00 Ieeja – bez maksas.

02.09.2017 - 15.10.2017
Jūrmalas Mākslas skolas skolotāju – mākslinieku darbu izstāde
Jūrmalas Mākslas skolā Strēlnieku prospektā 30

Izstādes apmeklēšanas laiks: pirmdien – piektdien plkst. 13.00–20.00, sestdienās plkst. 10.00–18.00, svētdienās plkst. 10.00–15.00

 

Ieeja bez maksas.

03.09.2017 - 30.09.2017
Starptautiska kultūrvēsturiska izstāde “Cilvēki, mājas, ielas”.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras izstāžu zālē Dubultu prospektā 71

Izstāde veltīta Baltijas piekrastes kūrortu kultūrvēsturiskajam mantojumam.

Izstādes autore Jūrmalas pilsētas muzeja galvenā vēstures speciāliste Inga Sarma.

 

Izstādes apmeklēšanas laiks: katru dienu no plkst. 9.00 līdz 21.00.    

Ieeja bez maksas.

06.09.2017 - 01.10.2017
Ances Gricmanes gleznu izstāde “Sakrālā abstrakcija”.
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

Jūrmalas pilsētas muzejā visu septembri būs skatāma jaunās gleznotājas Ances Gricmanes personālizstāde Sakrālā abstrakcija, kurā eksponēti pēdējo divu gadu laikā tapuši lielformāta darbi. Autore iedvesmojusies no tādu latviešu komponistu darbiem kā Andrejs Selickis, Raimonds Tiguls, kā arī no igauņu komponista Arvo Pērta mūzikas.

Kopš 2010.gada māksliniece piedalījusies gan vietēja, gan starptautiska mēroga izstādēs Eiropā un ASV. Viena no pēdējām personālizstādēm “Ego II” tika izstādīta Rietumu Bankas galerijā, Rīgā, Latvijā (2015) un Rigensis Bankā, Rīgā, Latvijā (2017). 2016.gadā māksliniece izveidoja labdarības pasākumu Stāmerienas pils atjaunošanai Gulbenē. Tajā pašā gadā piedalījās RIXC Open Fields starptautiskā zinātnes un mākslas konferencē, kurā lasīja lekciju “Sinestēzija – skaņas redze. Fenomens kā iedvesmas avots.”

Ance Gricmane (dz. 1987.g.) ieguvusi bakalaura grādu mākslā Latvijas Kristīgajā akadēmijā (2010), Latvijas Mākslas akadēmijā studējusi glezniecību maģistra programmā pie profesoriem Alekseja Naumova un Kaspara Zariņa. Pašlaik Ance studē mākslas zinātni Latvijas Mākslas akadēmijā doktorantūrā, bijusi viespētniece Greifswaldes universitātē Vācijā, un Tartu Universitātē Igaunijā. Viņa mācījusies arī Aristoteļa universitātē Tesalonikos, Grieķijā, un apmeklējusi atvērtās lekcijas laikmetīgajā mākslas skolā Staedelschule, Frankfurtē pie Mainas, Vācijā.

Māksliniece raksturo savus darbus kā mūzikas ritma un skaņas krāsu apvienojumu. Šāds koncepts ne tikai uzrunā mākslas mīļotājus, bet arī pieved tuvāk abstraktās mākslas izpratnei. Māksliniece skaidro: “Abstraktā glezniecība ir kā spogulis, kurā Tu ieskaties savā dvēselē”.

Izstādes atklāšanā 8. septembrī plkst. 16:00 piedalīsies komponisti Raimonds Tiguls un Andrejs Selickis.

Mākslinieces Ances Gricmanes gleznu izstāde Sakrālā abstrakcija Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Jūrmala) skatāma no 6. septembra līdz 1. oktobrim. Muzeja darba laiks: P., O. – slēgts, T. – Sv. no 10:00 – 18:00. Sākot ar 15. septembri muzeja darba laiks no 10:00 – 17:00 Ieeja – bez maksas.

06.09.2017 - 20.09.2017
Dzejas dienas Jūrmalā 2017
Jūrmala

06.09.2017 - 11.11.2017
Tēlnieka Egona Peršēvica personālizstāde „Бaидиес!”
Jūrmalas Kultūras centrā Jomas ielā 35
Tēlnieka Egona Peršēvica personālizstāde „Бaидиес!”

Lai gan izstāde ir veltīta lielajām bailēm no briesmu pilnās nākotnes, un tieši tāpēc mākslinieks tai devis atbilstošu nosaukumu „Бaидиес!”, pats izstādes autors stāsta: „Pasaule ir briesmu pilna, un cilvēki jau gandrīz gadsimtu tīri teorētiski ir spējīgi iznīcināt visu dzīvo uz zemes ļoti īsā laikā,bet dzīve turpinās, cilvēki turpina priecāties, mīlēt un dzemdēt bērnus, kas turpinās priecāties, dzīvot un mīlēt! Izstādes darbi ir pozitīvi un mīļuma pilni – tā ir mana atbilde panikai un bailēm no briesmīgās nākotnes.” 
Tēlnieks savā personālizstādē paredzējis iekļaut darbus, kas reflektē uz sabiedrībā valdošo paniku un bailēm no draudošā kara. Visi šajā izstādē skatāmie darbi runā par neizbēgamā kara tēmu, kas ļoti sasaucas ar aukstā kara laikā valdošo sabiedrības noskaņojumu, kad cilvēki tika biedēti ar lielo briesmīgo „bubuli”, kas kuru katru brīdi nāks un darīs savus necilvēcīgos posta darbus. Šī izstāde ir skats no malas uz lielo puiku spēlītēm, kurās mēs visi esam spiesti piedalīties.
Tēlnieka Egona Peršēvica personālizstādes „Бaидиес!” atklāšanu ar savas ekskluzīvās produkcijas degustāciju atbalsta Alus darbnīca Labietis.

Ieeja bez maksas.
 

07.09.2017 - 03.12.2017
Vitālija Jermolajeva izstāde “Gaismas enerģija”.
Mākslas galerijas gleznu teātra „ART” rezidencē „INNER LIGHT” Omnibusa ielā 19

Ieejas maksa 3 eiro. Pensionāriem un skolēniem, uzrādot apliecību, 1 eiro.

08.09.2017 - 30.10.2017
Kauguru bibliotēkā Engures ielā 4a
10.09.2017 - 24.09.2017
Kino Jūrmalā septembra mēnesī
Jūrmalas Kultūras centrā un Kauguru kultūras namā

12.09.2017 - 03.02.2018
Izstāde “Rainis un Ibsens”
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7

Izstādes tēma “Rainis un Ibsens” iezīmē abu autoru dažādās saskares jomas. Ibsena loma Raiņa dzīvē ir īpaša. Dzejnieka tapšanas posmā tieši Ibsena personības iespaids dziļi ietekmē Raini. Izsūtījumā Slobodskā viņš pārtulko Ibsena lugu “Svētki Solhaugā”. Vēlākajos gados, veidojot savu drāmas teoriju, Rainis vienmēr atgriežas pie Ibsena kā svarīga atskaites punkta. Izstādē sastopas divi dramaturgi, kuri izteic sava laikmeta idejas. 

Vitrīnās eksponēti oriģināli – fotoattēli, grāmatas no Raiņa un Aspazijas personiskās bibliotēkas ar dzejnieka piezīmēm u.c., kas atklās šo darbu aktualitāti mūsdienās un rosinās saskatīt Ibsena un Raiņa ideju dzīvotspēju.

Izstādē eksponēti materiāli no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

Izstādes kuratore - Astrīda Cīrule.
Mākslinieks – Ints Sedlenieks.