Pasākumu afišas
Kino Jūrmalā marta mēnesī
04.03.2018 - 25.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nams, Raiņa ielā 110
Ciklā "Veiksmes akadēmija" tikšanās ar Daci Straumi
09.03.2018
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
MAČO. Stand-up komēdija - vīrišķības tests divās daļās
16.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Izrāde “Kā Sarkangalvīte ar Vilku spēlējās”
04.03.2018
Jūrmalas teātris, Muižas ielā 7
Izrāde "Tuntuļu Jurītis"
11.03.2018
Jūrmalas teātris, Muižas ielā 7
Kino Jūrmalā februāra mēnesī
03.02.2018 - 25.02.2018
Jūrmalas Kultūras centrām Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Kino - Kriminālās ekselences fonds
10.03.2018 - 11.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrām Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Aicina Jūrmalas Džeza klubs!
23.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Brīvdienu mūzika
21.01.2018 - 20.05.2018
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1
Oļģerta Kraukļa akvareļu izstāde “Piekrastes romantika”
22.02.2018 - 29.03.2018
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
Dzintara Malkauss foto izstāde "Nereālā realitāte - Bangladeša"
02.02.2018 - 01.03.2018
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Izstāde "Siltais Zīmuls"
19.01.2018 - 14.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Mākslas akcija "Vēstule no Jūrmalas Mākslinieku nama"
09.01.2018 - 31.03.2018
Jūrmalas Mākslinieku nams Muižas iela 6
Eiropas meiteņu basketbola līgas čempionāts 2018
01.03.2018 - 04.02.2018
Sporta namā "Taurenītis"
februāris 2018
01 novembris
2017 gads
trešdiena
10.00
8. konference „Jūrmala - Raiņa un Aspazijas pilsēta” veltījums Raiņa lugas „Krauklītis” simtgadei
Majoru vidusskolā Rīgas ielā 3

”Krauklīts sēž ozolā...”

2017. gada 1. novembrī plkst. 10.00 Majoru vidusskolā notiks Jūrmalas Latviešu biedrības un  biedrības  Aspazijas mantojums rīkotā un Jūrmalas domes atbalstītā konference ”JŪRMALA - RAIŅA UN ASPAZIJAS PILSĒTA”.  8. konference ir veltījums Raiņa lugas ”Krauklītis” simtgadei.

Uz konferenci tiek aicināti Jūrmalas vidusskolu audzēkņi, pedagogi, kultūras un izglītības darbinieki, inteliģences pārstāvji un citi interesenti, kam Jūrmalas kā  Aspazijas un Raiņa pilsētas attīstības vertikāle nozīmē funkcionālu un radošu izaugsmes jomu.

„Pirmā konference Jūrmala – Aspazijas un Raiņa pilsēta tika organizēta 2010. gadā – Aspazijas un Raiņa 145. jubilejas gadā”, atgādina Jūrmalas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Liepiņa, „un tā gadu no gada pētot, izzinot un atkājot dažādus  aspektus abu dzejnieku dzīvē, radošajā darbā viņu Jūrmalas dzīves periodā, kas ir nesaraujami saistīts ar pasaules vēsturiskajiem notikumiem  apzināmies, kādas kultūras vērtības ir radītas un novēlētas mūsu tālākai garīgai izaugsmei.”

 Pirms 100 gadiem, 1917. gadā Rainis uzraksta lugu ”Krauklītis”. Dzejnieks atceras: ” No seniem rokrakstiem es redzu arī dienu pa dienai, kā luga rakstīta; tā sākta un beigta taisni divos rudens mēnešos, septembrī un oktobrī, 1917. g. Pirmie panti uzrakstīti laimīgā dienā - Gētes dzimumdienā, 28. augustā.” (Raiņa priekšvārdi savu darbu izdevumiem, 1925) Luga rakstīta, domājot par jaunāko māsu Doru, sākumā dzejnieks darbam dod nosaukumu ”Brālis un māsa”. Lugas tapšanas laiks un vēsturiskā situācija 1917. gadā veic savus labojumus, Raiņa ilgas pēc dzimtenes un neziņa par dzimtās zemes likteni, kas lasāmas starp teksta rindiņām, liek domāt par to, ka ”Krauklītis” ir  autora dzīves dramaturģisks atspulgs. Dzimtenē laiks skaita Pirmā pasaules kara upurus, vēsas kļuvušas arī attiecības ar mīļo māsu Doru, kura jau sen precējusies ar ne tik mīļo Raiņa jaunības draugu Pēteri Stučku, dzejnieka dienasgrāmatas atspoguļo depresiju, bet vēstules – satraukumu par tautu un nespēju tai palīdzēt. Rainis domā par to, kas ir laime, un nonāk līdz atziņai, ka laime ir brīvība, bet brīvība, iespējams, sasniedzama caur nāvi. Lugas varone Magone mirst un kļūst brīva, brālis Vents saka viņai ceļa vārdus nāvē:

 ”Sniedzas tavas baltas rokas

   Saules tālas brīnumzemes!”

Dzimtenes simbols lugā ir Kurzeme, tikai ”tur saulīte ļaudis silda līdz pašai dvēselei”, tur pēc nāves nonāk Magone, tikai dzimtenē sasniedzama dvēseles brīvība. Vēsturisko apstākļu konteksts liek cilvēkiem atgriezties mītiskajā senatnē, arī Rainis savam darbam izvēlas tālu senatni, liekot lasītājam saprast, ka tautai nākotnē ir nepieciešama pagātnes morālā skaidrība. Tā ir skaidrība bez meliem, nodevības, liekulības un viltus. Lugas nosaukums ”Krauklītis” ietver sevī gan senās tautasdziesmas tēlu, gan baltu mitoloģijas dabas spēku, kas brīdina cilvēkus, dodot dažādas zīmes. Krauklis lugā ir likteņa simbols, kura sūtītās zīmes brīdina par nenovēršamo. 

Mūsdienu izpratnē luga ir nozīmīga ar to, ka Rainis tajā apvieno sociālo, nacionālo un vispārcilvēcīgo izpratnes līmeni, dzimtenes izjūtu un cilvēku savstarpējās atbildības ideju.

Domājot par lugu ”Krauklītis”, jāpiemin arī savāds paradokss. 2017. gadā kādam cilvēkam Raiņa un Aspazijas vasarnīcā labpatika nozagt Raiņa rakstāmmašīnu. Šo pašu priekšmetu Rainis piemin arī 1925. gadā rakstītajos priekšvārdos savu darbu izdevumiem: ”No ”Krauklīša” ir man pāri palikuši arī rokraksti, ar mašīnu manis paša rakstīti; to es minu ar nolūku izsacīt savu apbrīnošanu mašīnu rakstītājiem, kas spējīgi visu mūžu nodarboties ar šādu briesmīgu amatu. Mani mašīnrakstīšana tā nogurdināja, ka ”Krauklītis” arī palicis mans pirmais un pēdējais noraksts un manī nostiprinājās pārliecība, ka daudz vieglāk uzrakstīt lugu nekā pārrakstīt.”

Konferences programmā paredzēts Majoru vidusskolas kora sveiciens konferences dalībniekiem, Raiņa lugas ”Krauklītis” fragments aktrises Aijas Magones lasījumā, Mg. phil., Majoru vidusskolas literatūras skolotājas, biedrības ”Aspazijas mantojums” vadītājas Ināras Andžānes priekšlasījums ”Par kraukli, māsu un Raiņa sirmajiem matiem”, lugas ”Krauklītis” inermēdija (režisore Dace Umbraško), režisores Māras Ķimeles stāstījums ”Par laikmeta motīviem Raiņa lugas Krauklītis iestudējumā”, kā arī tikšanās ar  skulptūras ”Krauklītis” autoriem Zigrīdu Rapu un Juri Rapu ”Ideja, stāsts un radošais rezultāts”.

Konferences noslēgums: "Tur saulīte ļaudis silda līdz pašai dvēselei..." Rainis

 

Konferenci atbalsta: Jūrmalas pilsētas dome, Majoru vidusskola, Bulduru dārzkopības vidusskola.

Ināra Andžāne

biedrība ”Aspazijas mantojums”

01 novembris
2017 gads
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
01 novembris
2017 gads
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
01 novembris
2017 gads
trešdiena
16.00
Jūrmalas Mākslas skolas 15 gadu jubilejas izstādes “Tilts” atklāšana
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29
Jūrmalas Mākslas skolas 15 gadu jubilejas izstādes “Tilts” atklāšana

1.novembrī plkst. 16:00 Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Majori, Jūrmala) tiks atklāta Jūrmalas Mākslas skolas 15 gadu jubilejas izstāde Tilts.

Jūrmalas Māksla skola ir dibināta 2002.gadā un tā savu 15 gadu jubileju atzīmēs ar izstādi TILTS Jūrmalas pilsētas muzejā. Izstādē satiksies skolotāji, absolventi un šodienas audzēkņi, tiks eksponēti arī audzēkņu diplomdarbi. Skola ir kā tilts starp pirmo bērnības zīmējumu un dzīves tālākajām gaitām, izvēlēto profesiju, tāpēc ekspozīciju papildinās ikviena dalībnieka nelieli bērnības darbi, kas izgaismos “laika tilta” dimensiju izstādē.

Savā jubilejas gadā skola uzsāka projektu “Top 100 tautumeitas Latvijas simtgadei”, kura īstenošanā iesaistījās skolēni, skolotāji, absolventi, skolas draugi. Tā ir skolas dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā. Pirmo reizi 100 māla tautumeitas redzēsim jubilejas izstādē.

Skola šobrīd realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla”, kurā mācās 353 audzēkņi, 17 interešu kultūrizglītības programmas, kurās nodarbojas vairāk nekā 350 audzēkņi un divas pirmsskolas profesionāli orientētas virziena programmas, kurās darbojās 53 mazie jūrmalnieki. Piedalīšanās dažādās izstādēs un konkursos ir skolas darba neatņemama sastāvdaļa. Skolas audzēkņi katru gadu iegūst godalgotas vietas prestižos starptautiskos mākslas konkursos Latvijā, Polijā, Francijā, Ungārijā, Taipejā, Turcijā, Japānā, Krievijā, Lietuvā, Baltkrievijā un daudzās citās valstīs. Daudzi skolas absolventi turpina izglītību Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Holandes, Islandes, Lielbritānijas un citu valstu mākslas vidusskolās un augstskolās.

Daudzi skolas absolventi jau veiksmīgi uzsākuši savu radošo dzīvi, piedaloties nozīmīgos arhitektūras projektos, veidojot filmas vai aktīvi piedaloties izstādēs Latvijā un ārvalstīs.

Lielākā daļa Jūrmalas Mākslas skolas skolotāju ir profesionāli mākslinieki, kuri aktīvi piedalās izstādēs Jūrmalā, Latvijā un ārvalstīs.

15 gados skola ir izveidojusies par nozīmīgu kultūras un kultūrizglītības iestādi Jūrmalā. Skolas organizētās aktivitātes sen jau izgājušas ārpus tās sienām un ieguvušas popularitāti arī ārvalstīs kā piemēram, Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras”.

„Ja māksla ir sirdī, tad skoliņa ātri kļūst par Tavām radošajām mājām, bet cilvēki- par dvēseles ģimeni. Skolotāji ir radošie vecāki, aizbildņi, kuri viegli pagrūž, kad vajadzīgs, atbalsta un parāda ceļu uz mākslas pasauli. Un viņi paliek par taviem radošajiem draugiem arī pēc skolas absolvēšanas - ar to nekas nebeidzas, bet sākas - ar drošu pamatu zem kājām,” tā par skolu saka absolvente Līva Vilnīte.

Izstādē piedalās: pedagogi – Laima Akmentiņa, Inese Āboliņa, Kristīne Belte, Inga Brišķa, Māra Brišķa, Lelde Braķe – Klaverī, Laima Kļaviņa, Māra Mozgire, Ingrīda Sproģe, Ieva Strazdiņa,Inese Ščucka, Antons Vaivods, Elita Vansoviča, Dace Ziemele;

absolventi - Anna Ābola, Mareks Kolāts, Marta Kotello,  Agnese Lakševica, Nika Popkova, Pāvels Sagalajevs, Enija Skeltone, Reinis Sokolovs, Oskars Vāvers, Līva Vilnīte;

diplomandi - Anna Kārkliņa, Paula Estere Kumpiņa, Alisa Pavloviča, Anna Vostrikova.

Jūrmalas Mākslas skolas 15 gadu jubilejas izstāde Tilts Jūrmalas pilsētas muzejā būs apskatāma no 2017.gada 1. novembra līdz 26. novembrim. Muzeja darba laiks: P., O. – slēgts, T. – Sv. no 10:00 – 17:00. Ieeja – bez maksas.

06.09.2017 - 11.11.2017
Tēlnieka Egona Peršēvica personālizstāde „Бaидиес!”
Jūrmalas Kultūras centrā Jomas ielā 35
Tēlnieka Egona Peršēvica personālizstāde „Бaидиес!”

Lai gan izstāde ir veltīta lielajām bailēm no briesmu pilnās nākotnes, un tieši tāpēc mākslinieks tai devis atbilstošu nosaukumu „Бaидиес!”, pats izstādes autors stāsta: „Pasaule ir briesmu pilna, un cilvēki jau gandrīz gadsimtu tīri teorētiski ir spējīgi iznīcināt visu dzīvo uz zemes ļoti īsā laikā,bet dzīve turpinās, cilvēki turpina priecāties, mīlēt un dzemdēt bērnus, kas turpinās priecāties, dzīvot un mīlēt! Izstādes darbi ir pozitīvi un mīļuma pilni – tā ir mana atbilde panikai un bailēm no briesmīgās nākotnes.” 
Tēlnieks savā personālizstādē paredzējis iekļaut darbus, kas reflektē uz sabiedrībā valdošo paniku un bailēm no draudošā kara. Visi šajā izstādē skatāmie darbi runā par neizbēgamā kara tēmu, kas ļoti sasaucas ar aukstā kara laikā valdošo sabiedrības noskaņojumu, kad cilvēki tika biedēti ar lielo briesmīgo „bubuli”, kas kuru katru brīdi nāks un darīs savus necilvēcīgos posta darbus. Šī izstāde ir skats no malas uz lielo puiku spēlītēm, kurās mēs visi esam spiesti piedalīties.
Tēlnieka Egona Peršēvica personālizstādes „Бaидиес!” atklāšanu ar savas ekskluzīvās produkcijas degustāciju atbalsta Alus darbnīca Labietis.

Ieeja bez maksas.
 

07.09.2017 - 03.12.2017
Vitālija Jermolajeva izstāde “Gaismas enerģija”.
Mākslas galerijas gleznu teātra „ART” rezidencē „INNER LIGHT” Omnibusa ielā 19

Ieejas maksa 3 eiro. Pensionāriem un skolēniem, uzrādot apliecību, 1 eiro.

12.09.2017 - 03.02.2018
Izstāde “Rainis un Ibsens”
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7

Izstādes tēma “Rainis un Ibsens” iezīmē abu autoru dažādās saskares jomas. Ibsena loma Raiņa dzīvē ir īpaša. Dzejnieka tapšanas posmā tieši Ibsena personības iespaids dziļi ietekmē Raini. Izsūtījumā Slobodskā viņš pārtulko Ibsena lugu “Svētki Solhaugā”. Vēlākajos gados, veidojot savu drāmas teoriju, Rainis vienmēr atgriežas pie Ibsena kā svarīga atskaites punkta. Izstādē sastopas divi dramaturgi, kuri izteic sava laikmeta idejas. 

Vitrīnās eksponēti oriģināli – fotoattēli, grāmatas no Raiņa un Aspazijas personiskās bibliotēkas ar dzejnieka piezīmēm u.c., kas atklās šo darbu aktualitāti mūsdienās un rosinās saskatīt Ibsena un Raiņa ideju dzīvotspēju.

Izstādē eksponēti materiāli no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

Izstādes kuratore - Astrīda Cīrule.
Mākslinieks – Ints Sedlenieks.

22.09.2017 - 30.12.2017
Albertam Kronenbergam 130. Izstāde “Kronenbergs. Lietu stāsti.”
Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20

Lietas runā. Tās piepilda klusumu.Tās runā dažādās balsīs – gan humorpilnā, rotaļīgā, romantiskā, gan nopietnā. Priekšmeti stāsta par sevi, par cilvēkiem, kas tās radījuši, lietojuši un atstājuši mums kā liecību par savu LAIKU un DARBU.

Aspazijas mājas lietu klusumam uz laiku pievienosies arī pazīstamā jūrmalnieka – mākslinieka un rakstnieka Alberta Kronenberga lietas. Viņa zīmējumi un dzejoļi bijuši kopā ar vairākām latviešu paaudzēm. Daudziem mīļi autora uzburtie tēli — Mazais ganiņš, Tuntuļu Jurītis, Pieci kaķi un citi pasaku varoņi. Māksliniekam piederējušie priekšmeti liks mums iejusties viņa  Pasaulē, lai lietās varētu saklausīt to stāstu par 20.gs. laimīgajiem 20. un 30. gadiem – laiku, kas Kronenberga dzīvē bijis spožākais.

Alberta Kronenberga 130. jubilejas gadā satiksies veci draugi un kaimiņi -  Aspazija un Kronenbergs. Abi – mūsu nācijai nozīmīgi, katrs ar savu devumu, svarīgi arī šodien.

02.10.2017 - 01.11.2017
Gleznotāja Valda Buša (1924-2014) ceļojošā gleznu izstāde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

No 2. oktobra līdz 1. novembrim Jūrmalas pilsētas domes vestibilā apmeklētājiem būs atvērta gleznotāja Valda Buša (1924-2014) darbu izstāde. Mākslinieks savās ainavās bieži pievērsies rudens noskaņām, košo lapu dzidrumam, miglas aizplīvurota labības lauka dzeltenumam, rudens ziedu krāšņumam. Domes vestibilā  redzēsim darbus no 1970-tajiem gadiem līdz pat dzīves pēdējos gados greznotajiem. Izstāde pavasarī uzsāka savu ceļu pa Jūrmalas skolām un kultūras iestādēm un ik mēnesi bija skatāma citā vietā,  tā noslēgsies novembrī A. Kronenberga Slokas bibliotēkā. Izstāde notiek Jūrmalas pilsētas domes atbalstītā projekta “Mākslinieka Valda Buša radošā mantojuma popularizēšana Jūrmalas pilsētā” ietvaros .

Valdis Bušs bija viens no Jūrmalas mākslinieku grupas dibinātājiem un tās vadītājiem, neapšaubāma autoritāte mākslinieku vidū, viņa izstādes vienmēr bija skatītāju gaidītas. Mākslinieks atstājis bagātu mantojumu, šobrīd gleznotāja daiļrades pētniece mākslas zinātniece Edvarda Šmite ir apzinājusi ap 5000 dažādās tehnikās gleznotus darbus un skices, daļa no tiem apkopoti  2014. gadā  ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu  izdotajā grāmatā “Valdis Bušs. Māksla. Atziņas. Versijas”.

Svētdien, 29. oktobrī mākslinieka laikabiedri un viņa daiļrades cienītāji laipni aicināti uz Valda Buša darbnīcu Bulduros, Muižas ielā 6, kur no 12.00 līdz 16.00 notiks kārtējā atvērto durvju diena un tikšanās ar mākslas zinātnieci Edvardu Šmiti.

 Izstāde Jūrmalas pilsētas domes vestibilā Jomas ielā 1/5 būs skatāma līdz 1. novembrim domes darba laikā pirmdien no 8.30 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no 8.30 līdz 17.00, piektdien no 8.30 līdz 16.00.

 

Atbalsta: Jūrmalas pilsētas dome, biedrība Sidegunde, Jūrmalas mākslas skola, Jūrmalas pilsētas muzejs

 

Informāciju apkopoja:

 

Guna Kalnača,

Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore, tālr. +371 29112872

 

     

Rudens. 1975.g. Audekls, eļļa                                      Rudens. 2003.g. Audekls, eļļa

05.10.2017 - 26.11.2017
Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma izstāde “Mežs”
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

Ludolfs Liberts "Bērzi",20.gs.20.gadi, 70 x 50 cm, kartons/eļļa

 

Mežs un koki ir neatņemama Jūrmalas ainavas sastāvdaļa. Pludmali ieskauj kāpas ar priežu meža joslu, kas, attālinoties no krasta līnijas, pāraug jauktu koku mežos. Tas nav izrauts fragments no apkārtējās ainavas, tas ir kaut kas svēts un saudzējams, bez kā cilvēku eksistence uz šīs planētas nebūtu iespējama. Katra mākslinieka radītais meža tēls ir atšķirīgs. Tēlojums var iegūt simbola nozīmi, paust nacionālu dabas izjūtu vai arī reālistiski atveidot ainavu ar tās bagātajām krāsu un gaismas spēlēm. Šo pārliecību un atklāsmi mēģināsim izprast izstādē Mežs, kas veidota no Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma darbiem, un, kura būs apskatāma no 4.oktobra līdz 26.novembrim.

Izstādē Mežs ir iekļauti ne tikai Jūrmalas pilsētas mākslinieku − Miervalda Ķemera, Jāņa Veisa, Andreja Ģērmaņa un citu autoru meža ainavas, bet arī tādu latviešu klasiķu darbi kā Riharda Zariņa, Ludolfa Liberta, Kārļa Saukas mākslinieciskais mantojums.

 

Izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Jūrmala) skatāma no 5. oktobra līdz 26. novembrim. Muzeja darba laiks: P., O. – slēgts, T. – Sv. no 10:00 – 17:00. Ieeja – bez maksas.

19.10.2017 - 01.12.2017
Jūrmalas Mākslas skolas pirmskolas vecuma bērnu programmas “Mans mazais” darbu izstāde “Pieci kaķi”
Jūrmalas Mākslas skolā Strēlnieku prospektā 30

Izstādes apmeklēšanas laiks: pirmdien – piektdien plkst. 13.00–20.00, sestdienās plkst. 10.00–18.00, svētdienās plkst. 10.00–15.00

Ieeja bez maksas.

20.10.2017 - 01.12.2017
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Viss sākas ar skici”
Jūrmalas Mākslas skolā Strēlnieku prospektā 30

Izstādes apmeklēšanas laiks: pirmdien – piektdien plkst. 13.00–20.00, sestdienās plkst. 10.00–18.00, svētdienās plkst. 10.00–15.00

Ieeja bez maksas.

30.10.2017 - 30.11.2017
Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110