Pasākumu afišas
Saulgrieži un Līgo nakts Jūrmalā
20.06.2018 - 23.06.2018
Dzintaru un Kauguru pludmalē
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Starptautiskais senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
Seminārs "No sakāves vietas līdz savai uzvarai"
28.06.2018
Kauguru kultūras nams Raiņa iela 110
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūnijs 2018
15 novembris
2017 gads
trešdiena
10.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2017.gada budžeta grozījumiem programmā “Vides piesārņojuma novēršanu un samazināšanu” (funkcionālās klasifikācijas kods 05.300)

J.Artemjevs

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

V.Zvejniece

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" valdījumā

 

 1.  

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Pumpuri 1807, Jūrmalā

 

 1.  

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS "Tiesu nama aģentūra"

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību"

 

15 novembris
2017 gads
trešdiena
10.30
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas 2018.gada budžeta projekta atšifrējuma pa programmām apstiprināšanu

A.Lisovskis

 1.  

Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas 2018.gada budžeta projekta atšifrējuma pa programmām apstiprināšanu (Ceļi)

E.Sarkanis

15 novembris
2017 gads
trešdiena
12.00
Apvienotās Pilsētsaimniecības un drošības komitejas, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

1.

Par Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas 2018.gada budžeta projekta atšifrējuma pa programmām apstiprināšanu

A.Lisovskis

2.

Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas 2018.gada budžeta projekta atšifrējuma pa programmām apstiprināšanu (Ceļi)

E.Sarkanis

15 novembris
2017 gads
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
15 novembris
2017 gads
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5