Pasākumu afišas
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Starptautiskais senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
Seminārs "No sakāves vietas līdz savai uzvarai"
28.06.2018
Kauguru kultūras nams Raiņa iela 110
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūnijs 2018
23 novembris
2017 gads
ceturtdiena
09.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" Budžeta pieprasījumu 2018.gadam

A.Bērzupe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” budžeta projektu 2018.gadam

I.Girviča

23 novembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
23 novembris
2017 gads
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

A.Lindermane

11.10

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

G.Ušpele

11.15

 1.  

Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē”

B.Birzniece

11.20

 1.  

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

J.Artemjevs

11.25

 1.  

Par papildus pasākumu realizāciju un monitoringa perioda pagarināšanu projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās”

L.Anteina

11.30

 1.  

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Z.Sapronova

11.35

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums

D.Liepiņa

11.40

 1.  

Projektu konkursa “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

K.Zelicka

11.45

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2.pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā

I.Vasmanis

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

 

11.50

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 “Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

S.Bērziņš

11.55

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmuma Nr.742 “Par Jūrmalas sākumskolas “Atvase” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu

M.Vīnberga

12.00

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes “KA219- Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” īstenošanu

M.Skerškāne

12.05

 1.  

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1)  projekta “Exploring Nature and Environmetal Issues” (Dabas un vides problēmu izpēte) noslēgumu

Z.Tarasenko

12.10

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” īstenošanu

L.Karlsone

12.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

K.Martinsone

12.20

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas iela 44-53, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5-16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3-30, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

12.25

 1.  

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

E.Venters

 

 1.  

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

 

 

 

 

Pārtraukums 12.30-13.00

 

 

13.00

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos  Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

I.Gulbe

13.05

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

I.Gulbe

I.Kalvāne

13.10

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.25 “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums”

M.Rikšis

13.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikumā Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums”

V.Kivkucāns

13.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

I.Dzene

13.25

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu

I.Kalvāne

13.30

 1.  

Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums

V.Zvejniece

 

 1.  

Par  Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas sastāvu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 20, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, nodošanu  publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabalam no Piestātnes ielas līdz Madona ielai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un  Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.502 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Peldu ielā 4, Jūrmalā apstiprināšanu”

 

13.40

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.1 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.2 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, Objekta Nr.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS "Tiesu nama aģentūra"

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”

 

 

 1.  

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Pumpuri 1807, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” valdījumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” valdījumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” valdījumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” valdījumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” valdījumā

 

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” valdījumā

 

23 novembris
2017 gads
ceturtdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5