Pasākumu afišas
Saulgrieži un Līgo nakts Jūrmalā
20.06.2018 - 23.06.2018
Dzintaru un Kauguru pludmalē
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Starptautiskais senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
Seminārs "No sakāves vietas līdz savai uzvarai"
28.06.2018
Kauguru kultūras nams Raiņa iela 110
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūnijs 2018
08 novembris
2017 gads
trešdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par SIA „Dzintaru koncertzāle” 2017.gadā organizēto pasākumu nosaukumu maiņu

G.Ķirsis

 1.  

Par SIA „Dzintaru koncertzāle” 2017.gadā organizēto pasākumu izmaksu palielinājumu

 

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas īstenojamo projektu 2018.gada budžeta pieprasījumu

I.Kausiniece

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas 2018.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā ieņēmumu un izdevumu tāmē 2017.gadam

 

 1.  

Par Majoru vidusskolas Eiropas savienības Erasmus+ programmas projekta „Vēro, dalies, audz” 2018.gada budžeta projekta atbalstīšanu

I.Ose

 1.  

Par Majoru vidusskolas 2018.gada budžeta projekta atbalstīšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas budžeta projektu 2018.gadam

E.Blūms

 1.  

Par Slokas pamatskolas ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018.gadam

G.Miķelsons

 1.  

Par sākumskolas „Taurenītis” budžeta projektu 2018.gadam

S.Limba

 1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas budžeta projektu 2018.gadam

S.Brence

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2018.gada budžeta projekta apstiprināšanu

O.Poldsepa

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas iestādes „Podziņa” 2018. gada budžeta projekta apstiprināšanu

A.Auziņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē Nr.09.20.1.

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 2018.gada budžeta projektu

Z.Tarasenko

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” 2018.gada budžeta projektu

M.Šteimane

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas 2018.gada budžeta projektu

I.Kārkliņa

 1.  

Par sākumskolas „Ābelīte” 2018.gada budžetu 

N.Zarāne

 1.  

Par Jūrmalas Mākslas skolas 2018. gada budžeta projektu

T.Vaišļa

 1.  

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikuma projekts

K.Zelicka

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.52 „Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” 2018. gada budžeta projekta apstiprināšanu

V.Klāsone

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” 2018.gada budžeta projektu

I.Aroniete

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmuma Nr. 742 „Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu       

M.Vīnberga

 1.  

Par Jaundubultu vidusskolas 2018.gada budžeta apstiprināšanu

Ē.Annuškāns

08 novembris
2017 gads
trešdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” budžeta pieprasījumu 2018.gadam

J.Artemjevs

 1.  

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

 

 1.  

Par projekta ““Accelerate SUNShINE” (SUNShINE paātrināšana) 2018.gada budžeta pieprasījumu

L.Anteina

 1.  

Par “Jūrmalas pilsētas domes būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums” un lēmuma par “Jūrmalas pilsētas domes būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas sastāvs”  apstiprināšanu

V.Zvejniece

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Iecavas ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu  zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.502 "Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 apstiprināšanu"

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, Bulduri 1206, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma  grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 13000080101 daļai - pludmales nogabalam no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

08 novembris
2017 gads
trešdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5