Pasākumu afišas
Ceturtais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss
20.09.2019 - 22.09.2019
Dubultu ev.lut.baznīca, Dzintaru koncertzāle
Mellužu gadatirgus
21.09.2019
Mellužu estrādē
Dzejas diena Jūrmalā
11.09.2019 - 24.09.2019
Jūrmala
Senioru dienas koncerti
29.09.2019
Jūrmalas kultūras centrā
Kino Jūrmalā septembra mēnesī
08.09.2019 - 22.09.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Zelta rudens ražas svētki Bulduros
05.10.2019
Bulduru dārzkopības vidusskola
Cirka šovs uz ledus "Black & White"
15.10.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Dzintars Adienis. Izstāde "Pasaules elpa"
04.09.2019 - 28.10.2019
Jūrmalas Kultūras centrā
Vilnis Raudseps. Izstāde "Abrakadabra krāsās"
10.09.2019 - 19.10.2019
Bulduru Izstāžu nams
ELECTRIC RUN
28.09.2019
Dzintari
Jūrmalas MTB velomaratons
06.10.2019 - 06.10.2019
Majoru pludmalē
Latvijas čempionāts futbolā vīriešiem - Optibet Virslīga 2019
21.09.2019 - 21.09.2019
Jūrmalas pilsētas stadionā "Sloka", Skolas ielā 5
septembris 2019
12 jūnijs
trešdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par informatīvo ziņojumu par konkursa “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” rezultātiem

L.Madelāne

 1.  

Par informatīvo ziņojumu “Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas darba plāns 2019.gadam dabas tūrisma, veselības tūrisma un darījumu tūrisma attīstībai”

 

12 jūnijs
trešdiena
12.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” un projekta budžetā.

B.Birzniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” 2019.gada budžeta grozījumiem.

 

 1.  

Par iespējamo dalību LIFE projektā “Piekrastes zaļā infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai”

J.Artemjevs

 1.  

Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 25, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Kaugurciemā 68a, Jūrmalā

 

 1.  

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 79, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.254 “Par detālplānojuma Jūrmalā,  zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu” atcelšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.21 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, trešo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala 1/20 domājamas daļas Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamas daļas atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Tirgus ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par telpu Jomas ielā 1/5, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu

 

 1.  

Par grozījumiem 2009.gada 8.jūlija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/577 (36.līnija 1202, Jūrmalā)

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2,  Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jaunā iela 21, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prosp. 64, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 51, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 49, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 41, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Steķu iela 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 120, Jūrmalā

 

 1.  

Par nojumes Engures ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" valdījumā

 

12 jūnijs
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5