Pasākumu afišas
Marīna 2021. Brīvdabas izstāde “Tagad”
10.07.2021 - 29.08.2021
Jūrmalas Brīvdabas muzejā, Tīklu ielā 1a, Buļļuciems
Marīna 2021. Jūras tēma glezniecībā un tēlniecībā
08.07.2021 - 29.08.2021
Meža mājā Ķemeros, Tūtistu ielā 1
Starptautiskā glezniecības konkursizstāde "Marīna 2021" Es un jūra
09.07.2021 - 29.08.2021
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29
Mākslinieces Ievas Tarandas darbu izstāde “11mit debesss puses”
08.06.2021 - 08.07.2021
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
jūnijs 2021
19 novembris
2020 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
19 novembris
2020 gads
ceturtdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Jūrmalas pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” 2021.gada budžeta pieprasījums

L.Sutta

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.1.kategorijas “publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide” 2021.gada prioritāšu un maksimālās piešķiramās pašvaldības līdzfinansējuma summas apstiprināšanu

I.Šponberga

 1.  

Par Darbības programmas projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"

 

 1.  

Grozījums 2011.gada 21.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros" 2021.gada budžeta pieprasījumu

B.Birzniece

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros" 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” un lēmuma pielikumā

 

 1.  

Par Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes 2021.gada budžeta pieprasījumu

M.Rikšis

 1.  

Par pāreju uz bezskaidras naudas norēķiniem caurlaižu maksas automātos Priedaines un Vaivaru maksājumu zonās

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 95, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Ezeru ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Lienes ielā 6A, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Sūnu ielā 18, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Tērbatas ielā 13, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Turaidas ielā 100, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 21, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes vienību Zušu ielā 2A, Jūrmalā, un Matrožu ielā 10, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dreiliņu ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu”

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmuma Nr.696 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 grafiskās daļas,teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, atsavināšanu

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.68 Skolas ielā 35, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.254 "Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu" atcelšanu

 

 1.  

Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās

 

 1.  

Par zemesgabala Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Jāņa Pliekšāna iela 0060, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par 2018.gada 28.decembra nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, nomas līguma termiņa pagarināšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 2B, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Ganību ceļš 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jelgavas ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 70, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Jūras ielā 32A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krūzes ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķeguma ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Lielais prospekts 10, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mūzikas ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Peldu ielā 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piejūras ielā 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pils ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 7A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 104, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 53, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Rotas  ielā 21, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Slokas ielā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 7147, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Sporta ielā 1/3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 14A Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 1a, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vārnukroga ceļā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 30A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 43, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vēsmas ielā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viestura ielā 31, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 42, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29. oktobra lēmumā Nr.603 „Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā” 

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.511 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā"

 

11.08.2020 - 30.12.2020
Jauna pastāvīgā ekspozīcija “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē”
Jūrmalas Brīvdabas muzejā Tīklu ielā 1a

Jūrmalas Brīvdabas muzejā apskatāma jauna pastāvīgā ekspozīcija – “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē”.

 

Ekspozīcija veidota kā stāsts par laivu būves pirmsākumiem un laivu būvēšanas veidiem Latvijā. Centrālais eksponāts ir nepabeigta, klinkerbūves jeb pārlaidbūves tehnikā būvētā Kurzemes koka zvejas laiva dabiskā lielumā. Telpā izvietoti senlaicīgi amatnieku darba galdi un instrumenti, kā arī tekstuālā informācija, zīmējumi un fotogrāfijas.

 

Pirms piecdesmit gadiem, zvejnieku kolhoza “Uzvara” darbiniekiem dibinot Jūrmalas Brīvdabas muzeju, bija iecere iekārtot laivu būves darbnīcu, kur meistars sniegtu laivu būves amata paraugdemonstrējumus, iesaistot darba procesā muzeja apmeklētājus. Strādājot pie jaunās ekspozīcijas izveides, Jūrmalas Brīvdabas muzeja darbiniekiem bija vēlme saglabāt pamatieceri – radīt laivu būves darbnīcu, kas atspoguļotu piekrastes iedzīvotāju dzīvi un nodarbošanos.

 

Ekspozīcija tiks izmantota muzejpedagoģisku nodarbību veidošanai muzeja apmeklētāju iesaistei laivu būves izzināšanā.

 

Tas ir jauns kultūras tūrisma produkts, kas būs interesants gan pašiem jūrmalniekiem, gan pilsētas viesiem, – mākslinieciski augstvērtīga un kvalitatīva ekspozīcija par laivu būvniecības tradīcijām.

 

Jaunā ekspozīcija ir nozīmīgs ieguldījums Rīgas jūras līča piekrastes, arī Jūrmalas pilsētas, seno iedzīvotāju dzīves izpētē, zvejniecības un ar to saistīto zudušo vēsturisko arodu popularizēšanā, muzeja apmeklētāju izglītošanā, kā arī vērtīgs Jūrmalas Brīvdabas muzeja ekspozīciju tematisks papildinājums.

 

Ekspozīcija izveidota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

22.10.2020 - 22.11.2020
Egīla Rozenberga personālizstāde “Transfigurācija” (lielformāta tekstilmākslas objekti)
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

 

Egila Rozenberga personālizstādes "Transfigurācija" nosaukumu var skaidrot dažādi, bet viens no skaidrojumiem ir ārējās formas maiņa – metamorfoze. Tieši šis skaidrojums vistiešāk saistās ar mākslinieka daiļradi kopš pirmās izstādes 1968.gadā, ar nemitīgo rokraksta, tehniku un materiālu maiņu no klasiskā gobelēna līdz telpiskiem objektiem.

 

Katram laikmetam piemīt savas zīmes un simboli, un Egils Rozenbergs savos darbos mēģina atrast mūsu laikam raksturīgos.  Viņa  lielformāta šķiedras mākslas objekti pārliecinoši apliecina, ka senajai audumu mākslai, nemitīgi mainot ārējo formu un materiālus, kā arī iedzīvinot aktuālas idejas, ir iespējama radoši izvērsta nākotne. 

05.11.2020 - 30.11.2020
Fotostudijas “Aspazija” dalībnieku foto izstāde “Dzīvot ar brīnuma izjūtu II”
Dubultu kultūras kvartālā Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā Strēlnieku prospektā 30

 

II cikls CILVĒKI, PILSĒTVIDE 

Laikā, kad ik dienas jauni fakti vēsta, ka mūsu zeme kļūst arvien trauslāka un cilvēki nelaimīgāki, dažādu mākslas jomu pārstāvji mēģina rast izeju no krīzēm. Mērķis ir viens – kaut ko darīt, lai visas pasaules, civilizācijas un katra cilvēka krīzes nepadziļinātos.


 Mēs alkstam pēc kaut kā, kas piešķirtu dzīvei vairāk jēgas, pēc jaunas izpratnes par to, kas esam un kāda ir mūsu vieta uz zemes. Gribam just piederību pie šīs pasaules, taču nespējam rast šo tuvību. Un zeme kuru katru brīdi var neizturēt mūsu atsvešinātības sekas.


Brīnuma izjūtas atgūšana ļaus cilvēkam saskatīt dzīves jēgu un cilvēcei rast saskaņu ar vērtībām.
Fotostudijas ASPAZIJA fotomākslinieki 3 izstāžu ciklos (DABA, CILVĒKI, PILSĒTVIDE) centīsies paradīt tās vērtības, kuras mums ir saglabājamas nākošajām paaudzēm.

  

07.11.2020 - 28.11.2020
13.00-18.00
Kino Jūrmalā novembra mēnesī ATCELTS
Jūrmalas Kultūras centrā un Kauguru kultūras namā

10.11.2020 - 26.11.2020
Asaru bibliotēkā Dzimtenes ielā 15
11.11.2020 - 12.12.2020
Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6