Ievēlēts no partijas: Zaļo un Zemnieku savienība
Darbība komitejās: Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izglītība: Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, 2008, sociālo zinību bakalura grāds tiesību zinātnē
Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte, 1993, filoloģijas bakalaura grāds
Dzīvesvieta: Jūrmala 
Dzimšanas gads: 1969
Pilsonība: Latvijas
Tautība: latvietis
Latviešu valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

 

Kontakti:

E-pasts:  gatis.truksnis@jurmala.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: reizi mēnesī Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, 235. kab., 
pieraksts pie sekretāres 67093800