Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
614 Lēmums
Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē
Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē
21.11.2019
615 Lēmums
Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā
Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā
21.11.2019
616 Lēmums
Par debitoru parādu norakstīšanu
Par debitoru parādu norakstīšanu
21.11.2019
617 Lēmums
Par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu
Par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu
21.11.2019
618 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
21.11.2019
619 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jēkaba ielā 2, Jūrmalā
21.11.2019
620 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmuma Nr.299 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmuma Nr.299 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu
21.11.2019
621 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā apstiprināšanu
21.11.2019
622 Lēmums
Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu
Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu
21.11.2019
623 Lēmums
Par vidi degradējošas dzīvojamās ēkas un palīgceltnes Viestura ielā 55, Jūrmalā, sakārtošanu
Par vidi degradējošas dzīvojamās ēkas un palīgceltnes Viestura ielā 55, Jūrmalā, sakārtošanu
21.11.2019
624 Lēmums
Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-58, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-58, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
21.11.2019
625 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-105, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-105, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
21.11.2019
626 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 65 k-3 - 10, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
21.11.2019
627 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-50, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
21.11.2019
628 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-55, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-55, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
21.11.2019
629 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
21.11.2019
630 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
21.11.2019
631 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
21.11.2019
632 Lēmums
Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu
Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu
21.11.2019
633 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 22, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 22, Jūrmalā
21.11.2019
634 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 6, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 6, Jūrmalā
21.11.2019
635 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 23, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 23, Jūrmalā
21.11.2019
636 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 147, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 147, Jūrmalā
21.11.2019
637 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Stendes ielā 1, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Stendes ielā 1, Jūrmalā
21.11.2019
638 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 12, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 12, Jūrmalā
21.11.2019
639 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pērkona ielā 3, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pērkona ielā 3, Jūrmalā
21.11.2019
640 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 35, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 35, Jūrmalā
21.11.2019
641 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kuldīgas ielā 12, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kuldīgas ielā 12, Jūrmalā
21.11.2019
642 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2 Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā
Par nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2 Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā
21.11.2019
643 Lēmums
Par zemesgabala Dubultu prospektā 10, Jūrmalā, sadali un iespējamo atpirkšanu
Par zemesgabala Dubultu prospektā 10, Jūrmalā, sadali un iespējamo atpirkšanu
21.11.2019
47 Saistošie noteikumi
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”

21.11.2019
48 Saistošie noteikumi
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”
21.11.2019
49 Saistošie noteikumi
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”
21.11.2019
50 Saistošie noteikumi
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”
21.11.2019
37 Nolikums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”
21.11.2019
38 Nolikums
Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā
Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā
21.11.2019
4 Noteikumi
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 “Par pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana” nodrošināšanu personas dzīvesvietā”
21.11.2019
15 Protokols
SĒDES PROTOKOLS
SĒDES PROTOKOLS
21.11.2019
15 Audioieraksts
SĒDES AUDIOIERAKSTS
SĒDES AUDIOIERAKSTS
21.11.2019