Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
465 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
26.09.2019
466 Lēmums
Par iesniegto materiālu iepriekšējās izskatīšanas komisiju nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai
Par iesniegto materiālu iepriekšējās izskatīšanas komisiju nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanai
26.09.2019
467 Lēmums
Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”
Par 2016.gada 7.oktobra noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1315 pagarināšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”
26.09.2019
468 Lēmums
Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu
Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu
26.09.2019
469 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”
26.09.2019
470 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS-skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS-skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu
26.09.2019
471 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu
26.09.2019
472 Lēmums
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā
26.09.2019
473 Lēmums
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be Active!”/“Esi aktīvs!” noslēgumu
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be Active!”/“Esi aktīvs!” noslēgumu
26.09.2019
474 Lēmums
Par dalību Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros)
Par dalību Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros)
26.09.2019
475 Lēmums
Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē
Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē
26.09.2019
476 Lēmums
Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Teātra ēka)
Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Teātra ēka)
26.09.2019
477 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”
26.09.2019
478 Lēmums
Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Pašvaldības ēka Raiņa ielā 62)
Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Pašvaldības ēka Raiņa ielā 62)
26.09.2019
479 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.505 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.505 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
26.09.2019
480 Lēmums
Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu
Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu
26.09.2019
481 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”
26.09.2019
482 Lēmums
Par būves nojaukšanu Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā
26.09.2019
483 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.248 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.248 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu
26.09.2019
484 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
26.09.2019
485 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Pūces ielā 8, Jūrmalā, un Pūces ielā 10, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Pūces ielā 8, Jūrmalā, un Pūces ielā 10, Jūrmalā
26.09.2019
486 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
26.09.2019
487 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
26.09.2019
488 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 89, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 89, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
26.09.2019
489 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Meža prospekts 3304, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Meža prospekts 3304, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
26.09.2019
490 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā
26.09.2019
491 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidošanu
Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidošanu
26.09.2019
492 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
26.09.2019
493 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu
26.09.2019
494 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.707 „Par vidi degradējošām būvēm, Jūrmalā, Vidus prospektā 60, kadastra apzīmējumi 1300 002 5301 001, 1300 002 5301 002” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.707 „Par vidi degradējošām būvēm, Jūrmalā, Vidus prospektā 60, kadastra apzīmējumi 1300 002 5301 001, 1300 002 5301 002” atzīšanu par spēku zaudējušu
26.09.2019
495 Lēmums
Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19-24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19-24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
26.09.2019
496 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
26.09.2019
497 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.59 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.59 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
26.09.2019
498 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.09.2019
499 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.09.2019
500 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.09.2019
501 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.09.2019
502 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.09.2019
503 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.09.2019
504 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.09.2019
505 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.123, Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.123, Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.09.2019
506 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.39, Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.39, Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.09.2019
507 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.09.2019
508 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
26.09.2019
509 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
26.09.2019
510 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
26.09.2019
511 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
26.09.2019
512 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
26.09.2019
513 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
26.09.2019
514 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
26.09.2019