Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
391 Lēmums
Par naudas balvas piešķiršanu komandas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” dalībniekiem
Par naudas balvas piešķiršanu komandas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” dalībniekiem
23.08.2018
392 Lēmums
Par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto sportistam un viņa trenerim
Par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto sportistam un viņa trenerim
23.08.2018
393 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
23.08.2018
394 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai
23.08.2018
395 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
23.08.2018
396 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
23.08.2018
397 Lēmums
Par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšanu
Par transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšanu
23.08.2018
398 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”
23.08.2018
399 Lēmums
Par atteikumu atvērt spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 108, Jūrmalā
Par atteikumu atvērt spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu Raiņa ielā 108, Jūrmalā
23.08.2018
400 Lēmums
Par sabiedriskā transporta biļešu veidiem un braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
Par sabiedriskā transporta biļešu veidiem un braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
23.08.2018
401 Lēmums
Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu
Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu
23.08.2018
402 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.569 lēmumā “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (Jaundubultu vidusskolas)
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr.569 lēmumā “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (Jaundubultu vidusskolas)
23.08.2018
403 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr. 568 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1, autoskolas ēka)
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra lēmumā Nr. 568 “Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” (Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1, autoskolas ēka)
23.08.2018
404 Lēmums
Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” atklātā projektu iesniegumu konkursā
Par dalību Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” atklātā projektu iesniegumu konkursā
23.08.2018
405 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” īstenošanu
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta „Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” īstenošanu
23.08.2018
406 Lēmums
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” noslēgumu
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Fingerprint of Cultures”/ “Kultūras pirkstu nospiedums” noslēgumu
23.08.2018
407 Lēmums
Par nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” dibināšanu
Par nodibinājuma “Jūrmalas Futbola attīstības atbalsta fonds” dibināšanu
23.08.2018
408 Lēmums
Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā
Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā
23.08.2018
409 Lēmums
Par Zviedrijas institūta Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projekta “ Profilakse darbojas! ” īstenošanu
Par Zviedrijas institūta Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projekta “ Profilakse darbojas! ” īstenošanu
23.08.2018
410 Lēmums
Par būves nojaukšanu Dzelzceļa ielā 39, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Dzelzceļa ielā 39, Jūrmalā
23.08.2018
411 Lēmums
Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 19, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 19, Jūrmalā
23.08.2018
412 Lēmums
Par būves nojaukšanu Vasaras ielā 26a, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Vasaras ielā 26a, Jūrmalā
23.08.2018
413 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, un Medņu ielā 88A, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Cīruļu ielā 89, Jūrmalā, un Medņu ielā 88A, Jūrmalā
23.08.2018
414 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 71, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 71, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
23.08.2018
415 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, un Grāvju ielā 42, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 28, Jūrmalā, un Grāvju ielā 42, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības
23.08.2018
416 Lēmums
Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 102, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 102, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
23.08.2018
417 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 46, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 46, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
23.08.2018
418 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
23.08.2018
419 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vāveru ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vāveru ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
23.08.2018
420 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viestura ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viestura ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
23.08.2018
421 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
23.08.2018
422 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
23.08.2018
423 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 15-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 15-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
23.08.2018
424 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
23.08.2018
425 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-34, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
23.08.2018
426 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-39, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
23.08.2018
427 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-78, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
23.08.2018
428 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-91, 92, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
23.08.2018
429 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32A-65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 32A-65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
23.08.2018
430 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-16 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
23.08.2018
431 Lēmums
Grozījumi 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas iela 2, Jūrmala)
Grozījumi 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas iela 2, Jūrmala)
23.08.2018
432 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Jāņupītes 1”, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Jāņupītes 1”, Jūrmalā
23.08.2018
433 Lēmums
Par ūdenstilpes Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4003 daļas nomu
Par ūdenstilpes Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4003 daļas nomu
23.08.2018
434 Lēmums
Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu
Par zemesgabala Dzintaru prospekts 3504, Jūrmalā, daļas nomu
23.08.2018
435 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.653 “Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.653 “Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā”
23.08.2018
436 Lēmums
Par ēkas Smilšu ielā 7 korpuss 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai valdījumā
Par ēkas Smilšu ielā 7 korpuss 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai valdījumā
23.08.2018
437 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
23.08.2018
438 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
23.08.2018
439 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
23.08.2018
440 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
23.08.2018