Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
381 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
27.08.2020
382 Lēmums
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros) īstenošanu
27.08.2020
383 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”
27.08.2020
384 Lēmums
Par sportista līdzfinansēšanu
Par sportista līdzfinansēšanu
27.08.2020
385 Lēmums
Par atbalstu pludmales volejbolistam
Par atbalstu pludmales volejbolistam
27.08.2020
386 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.216 “Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmumā Nr.216 “Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā”
27.08.2020
387 Lēmums
Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „IDEJU INSTITŪTS” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos
Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA „IDEJU INSTITŪTS” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos
27.08.2020
388 Lēmums
Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā
Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā
27.08.2020
389 Lēmums
Par izglītības procesa organizēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā
Par izglītības procesa organizēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā
27.08.2020
390 Lēmums
Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” īstenošanu
Par Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas “Nordplus Junior” projekta „Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” īstenošanu
27.08.2020
391 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” noslēgumu
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta ”Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” noslēgumu
27.08.2020
392 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.342 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.342 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Kultūras centrā”
27.08.2020
393 Lēmums
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu
27.08.2020
394 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”
27.08.2020
395 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
27.08.2020
396 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”
27.08.2020
397 Lēmums
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/“Izcelsim dažādo!” īstenošanu
Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Bring out the different!”/“Izcelsim dažādo!” īstenošanu
27.08.2020
398 Lēmums
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”
27.08.2020
399 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 37B, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
27.08.2020
400 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Turaidas ielā 1, Jūrmalā, Majori 1905, Jūrmalā, un Smiltenes iela 1906, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Turaidas ielā 1, Jūrmalā, Majori 1905, Jūrmalā, un Smiltenes iela 1906, Jūrmalā
27.08.2020
401 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā
27.08.2020
402 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā
27.08.2020
403 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krūmu ielā 2, Jūrmalā
27.08.2020
404 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1175 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Akas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1175 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Akas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu
27.08.2020
405 Lēmums
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā
Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā
27.08.2020
406 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
27.08.2020
407 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
27.08.2020
408 Lēmums
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
27.08.2020
409 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā apstiprināšanu
27.08.2020
410 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu
27.08.2020
411 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 34, Jūrmalā (agrāk Kaugurciema iela 41B, Jūrmalā) apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 34, Jūrmalā (agrāk Kaugurciema iela 41B, Jūrmalā) apstiprināšanu
27.08.2020
412 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.406 “Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā apstiprināšanu ”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmumā Nr.406 “Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā apstiprināšanu ”
27.08.2020
413 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.475 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumi 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1895 par detālplānojuma īstenošanas kārtību
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.475 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumi 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1895 par detālplānojuma īstenošanas kārtību
27.08.2020
414 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.476 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumi 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1896 par detālplānojuma īstenošanas kārtību
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.476 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā apstiprināšanu” un grozījumi 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.1.2-16.9/1896 par detālplānojuma īstenošanas kārtību
27.08.2020
415 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.303 “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100” atcelšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.303 “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100” atcelšanu
27.08.2020
416 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
27.08.2020
417 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-301, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
27.08.2020
418 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-104, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
27.08.2020
419 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
27.08.2020
420 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-317, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-317, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamās telpas apmaiņu
27.08.2020
421 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
27.08.2020
422 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
27.08.2020
423 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
27.08.2020
424 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
27.08.2020
425 Lēmums
Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
27.08.2020
426 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
27.08.2020
427 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
27.08.2020
428 Lēmums
Par zemesgabala Mednieku iela 0019, Jūrmalā, daļas nomu
Par zemesgabala Mednieku iela 0019, Jūrmalā, daļas nomu
27.08.2020
429 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā
27.08.2020
430 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 49, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 49, Jūrmalā
27.08.2020