Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
324 Lēmums
Par Pumpuru vidusskolas direktora iecelšanu amatā
Par Pumpuru vidusskolas direktora iecelšanu amatā
25.07.2019
325 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
25.07.2019
326 Lēmums
Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā
Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā
25.07.2019
327 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu
25.07.2019
328 Lēmums
Par Slokas pamatskolas debitoru parādu norakstīšanu
Par Slokas pamatskolas debitoru parādu norakstīšanu
25.07.2019
329 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”
25.07.2019
330 Lēmums
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības”
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības”
25.07.2019
331 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu”
25.07.2019
332 Lēmums
Par kustamās mantas atsavināšanu
Par kustamās mantas atsavināšanu
25.07.2019
333 Lēmums
Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” īstenošanu
Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” īstenošanu
25.07.2019
334 Lēmums
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu
25.07.2019
335 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
25.07.2019
336 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”
25.07.2019
337 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””
25.07.2019
338 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”
25.07.2019
339 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
25.07.2019
340 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanai
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanai
25.07.2019
341 Lēmums
Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem
Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem
25.07.2019
342 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā
25.07.2019
343 Lēmums
Par zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, un Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, Apvienošanu, adreses likvidēšanu un piešķiršanu
Par zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, un Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, Apvienošanu, adreses likvidēšanu un piešķiršanu
25.07.2019
344 Lēmums
Par zemes vienību Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, un Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu
Par zemes vienību Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, un Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu
25.07.2019
345 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
25.07.2019
346 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
25.07.2019
347 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
25.07.2019
348 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā
25.07.2019
349 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
25.07.2019
350 Lēmums
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu
25.07.2019
351 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.603 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.603 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu
25.07.2019
352 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr.710 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēkā neesošu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr.710 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēkā neesošu
25.07.2019
353 Lēmums
Par dzīvojamās mājas Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā turpmāku izmantošanu
Par dzīvojamās mājas Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā turpmāku izmantošanu
25.07.2019
354 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
355 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
356 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
357 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
358 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
359 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 – 11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 – 11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
360 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
361 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
362 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
363 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
364 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
365 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
366 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
367 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
368 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
369 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 – 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 – 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
370 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
371 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
372 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019
373 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
25.07.2019