Pieņemts
Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
203 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
21.05.2020
204 Lēmums
Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā
Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā
21.05.2020
205 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
21.05.2020
206 Lēmums
Par tirdzniecības vietu nomas maksām
Par tirdzniecības vietu nomas maksām
21.05.2020
207 Lēmums
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”
21.05.2020
208 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
21.05.2020
209 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta ”Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” noslēgumu
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” projekta ”Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” noslēgumu
21.05.2020
210 Lēmums
Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības apguvei ārkārtējās situācijas laikā
Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības apguvei ārkārtējās situācijas laikā
21.05.2020
211 Lēmums
Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Sociālā iekļaušana jauniešu centros”
Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Sociālā iekļaušana jauniešu centros”
21.05.2020
212 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”
21.05.2020
213 Lēmums
Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam
Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam
21.05.2020
214 Lēmums
Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2021.gadu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos
Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3* čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2021.gadu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos
21.05.2020
215 Lēmums
Par atbalstu jauno izpildītāju konkursam “Laima Voice”
Par atbalstu jauno izpildītāju konkursam “Laima Voice”
21.05.2020
216 Lēmums
Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā
Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā
21.05.2020
217 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”
21.05.2020
218 Lēmums
Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projektu atlasē ar projekta iesniegumu “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network” (EASTBALTIC HARBOURS)
Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projektu atlasē ar projekta iesniegumu “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network” (EASTBALTIC HARBOURS)
21.05.2020
219 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””
21.05.2020
220 Lēmums
Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā “Janvāri”
Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā “Janvāri”
21.05.2020
221 Lēmums
Par atļauju amatu savienošanai
Par atļauju amatu savienošanai
21.05.2020
222 Lēmums
Par parāda norakstīšanu
Par parāda norakstīšanu
21.05.2020
223 Lēmums
Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Bišu ielā 14, Jūrmalā, sakārtošanu
Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Bišu ielā 14, Jūrmalā, sakārtošanu
21.05.2020
224 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnijā lēmuma Nr.295 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnijā lēmuma Nr.295 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu
21.05.2020
225 Lēmums
Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
21.05.2020
226 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā apstiprināšanu
21.05.2020
227 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā apstiprināšanu
21.05.2020
228 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu
21.05.2020
229 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
21.05.2020
230 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
21.05.2020
231 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
21.05.2020
232 Lēmums
Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-524, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-524, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
21.05.2020
233 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumā Nr.127 “Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumā Nr.127 “Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā”
21.05.2020
234 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
21.05.2020
235 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
21.05.2020
236 Lēmums
Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
21.05.2020
237 Lēmums
Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
21.05.2020
238 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
21.05.2020
239 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
21.05.2020
240 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
21.05.2020
241 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
21.05.2020
242 Lēmums
Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
21.05.2020
243 Lēmums
Par zemesgabala daļas Lapotnes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu
Par zemesgabala daļas Lapotnes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu
21.05.2020
244 Lēmums
Par zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā, atsavināšanu
Par zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā, atsavināšanu
21.05.2020
245 Lēmums
Par zemesgabala Lapotnes ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Lapotnes ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
21.05.2020
246 Lēmums
Par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
21.05.2020
247 Lēmums
Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
21.05.2020
248 Lēmums
Par zemesgabala Druvu iela 0717, Jūrmalā, daļas nomu
Par zemesgabala Druvu iela 0717, Jūrmalā, daļas nomu
21.05.2020
249 Lēmums
Par zemesgabala Jaunā iela 0032, Jūrmalā, daļas nomu
Par zemesgabala Jaunā iela 0032, Jūrmalā, daļas nomu
21.05.2020
250 Lēmums
Grozījumi 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā)
Grozījumi 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā)
21.05.2020
251 Lēmums
Par 2018.gada 24.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706 pagarināšanu (Rīgas iela 2A, Jūrmalā)
Par 2018.gada 24.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706 pagarināšanu (Rīgas iela 2A, Jūrmalā)
21.05.2020
252 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Grīšļa ielā 5, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Grīšļa ielā 5, Jūrmalā
21.05.2020