Informācija par Jūrmalas pilsētas domes personas datu apstrādēm apkopota saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta prasībām.