Publicēts Kods Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
12.05.2017
JKC 2017/12
Jūrmalas Kultūras centra informatīvo materiālu izvietošana medijos
Jūrmalas Kultūras centra informatīvo materiālu izvietošana medijos
image
24.05.2017 10:00
image
Līgums
11.05.2017
JPP 2017/02
Glabēju formas tērpu izgatavošana un piegāde
Glabēju formas tērpu izgatavošana un piegāde
image
23.05.2017 12:00
image
Pabeigts
10.05.2017
JPD 2017/59
Teātra ielas un Viktorijas ielas infrastruktūras atjaunošanas un autostāvvietu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Teātra ielas un Viktorijas ielas infrastruktūras atjaunošanas un autostāvvietu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
image
24.05.2017 10:00
image
Līgums
10.05.2017
JPD 2017/60
Būvuzraudzība Mellužu estrādes restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtošanas būvdarbiem
Būvuzraudzība Mellužu estrādes restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtošanas būvdarbiem
image
24.05.2017 10:10
image
Līgums
08.05.2017
JPD 2017/50
Mellužu estrādes un bāra ēkas pārbūve, un teritorijas labiekārtošana
Mellužu estrādes un bāra ēkas pārbūve, un teritorijas labiekārtošana
image
02.06.2017 10:00
image
Pabeigts
03.05.2017
JPD 2017/55
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
17.05.2017 10:00
image
Līgums
28.04.2017
JPD 2017/45
Saules un vēja enerģiju darbināmu autonomu apgaismojuma laternu iegāde un uzstādīšana piecās izejās uz pludmali, Jūrmalā
Saules un vēja enerģiju darbināmu autonomu apgaismojuma laternu iegāde un uzstādīšana piecās izejās uz pludmali, Jūrmalā
image
Līgums
26.04.2017
JPD 2017/52
Metāla kopņu izbūve caurlaižu kontroles punktos 3 kārtās
Metāla kopņu izbūve caurlaižu kontroles punktos 3 kārtās
image
10.05.2017 10:00
image
Līgums
26.04.2017
JPD 2017/54
Sporta nama "Taurenītis" Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā būves telpiskās noturības elementu pārbūve
Sporta nama "Taurenītis" Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā būves telpiskās noturības elementu pārbūve
image
10.05.2017 10:10
image
Līgums
26.04.2017
JPD 2017/51
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu un ēku pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu un ēku pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
19.05.2017 10:00
image
Izbeigta procedūra
12.04.2017
JPD 2017/49
Mērniecības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā
Mērniecības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā
image
09.05.2017 10:00
image
Pabeigts
12.04.2017
JPD 2017/47
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana
image
Līgums
05.04.2017
JPD 2017/44
Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošanas vienkāršotās atjaunošanas projektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošanas vienkāršotās atjaunošanas projektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
19.04.2017 10:00
image
Līgums
05.04.2017
JPD 2017/46
Jūrmalas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Pumpuru, Mellužu un Asaru rajonos
Jūrmalas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Pumpuru, Mellužu un Asaru rajonos
image
19.04.2017 10:10
image
Līgums
03.04.2017
ID Nr. JKC 2017/7
Iespieddarbu izgatavošana un piegāde Jūrmalas Kultūras centra vajadzībām
Iespieddarbu izgatavošana un piegāde Jūrmalas Kultūras centra vajadzībām
image
18.04.2017 10:00
image
Līgums
29.03.2017
JPD 2017/36
Jūrmalas tūrisma reklāma Igaunijas nacionālajā laikrakstā "Postimees" un tā interneta portālā "postimees.ee"
Jūrmalas tūrisma reklāma Igaunijas nacionālajā laikrakstā "Postimees" un tā interneta portālā "postimees.ee"
image
Līgums
29.03.2017
JPD 2017/43
Interneta pieslēgums un datu kanālu nodrošināšana
Interneta pieslēgums un datu kanālu nodrošināšana
image
12.04.2017 10:10
image
Līgums
29.03.2017
JPD 2017/41
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonta darbi
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonta darbi
image
12.04.2017 10:00
image
Līgums
24.03.2017
JPD 2017/42
Koplietošanas telpu remontdarbi un drošības prasību nodrošināšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā Raiņa ielā 62, Jūrmalā
Koplietošanas telpu remontdarbi un drošības prasību nodrošināšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā Raiņa ielā 62, Jūrmalā
image
05.04.2017 10:10
image
Līgums
22.03.2017
JPD 2017/28
Centralizētās gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve Jūrmalas pilsētas domes administratīvajā ēkā
Centralizētās gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve Jūrmalas pilsētas domes administratīvajā ēkā
image
05.04.2017 10:00
image
Līgums
IESAKĀM APMEKLĒT
marts 2020
PILSĒTAS KARTE