Publicēts Kods Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
08.02.2017
JPD 2017/13
Koka celiņu posmu apsaimniekošana izejās uz jūru Jūrmalas pilsētā
Koka celiņu posmu apsaimniekošana izejās uz jūru Jūrmalas pilsētā
image
22.02.2017 10:10
image
Līgums
08.01.2017
JPD 2017/14
Jūrmalas teātra 1.un 2.stāva foajē vienkāršotā atjaunošana
Jūrmalas teātra 1.un 2.stāva foajē vienkāršotā atjaunošana
image
22.02.2017 10:00
image
Līgums
14.02.2017
LP 2017/6
Veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām
Veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām
image
27.02.2017 10:00
image
Līgums
16.02.2017
LP 2017/7
Integrētās dienas nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Integrētās dienas nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
image
27.02.2017 10:30
image
Līgums
17.02.2017
LP 2017/10
Veselību veicinošo pasākumu komplekss senioriem
Veselību veicinošo pasākumu komplekss senioriem
image
28.02.2017 10:00
image
Līgums
15.02.2017
JPD 2017/21
Poligrāfijas materiālu ražošana un piegāde
Poligrāfijas materiālu ražošana un piegāde
image
01.03.2017 10:30
image
Līgums
24.01.2017
LP 2017/4
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei
image
06.03.2017 10:00
image
Līgums
22.02.2017
JPD 2017/25
Avārijas remontdarbi Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās ēkās
Avārijas remontdarbi Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās ēkās
image
08.03.2017 10:20
image
Līgums
22.02.2017
JPD 2017/24
Smilšu pārvešana no Lielupes grīvas uz Majoru pludmali un to izvietošana
Smilšu pārvešana no Lielupes grīvas uz Majoru pludmali un to izvietošana
image
08.03.2017 10:10
image
Līgums
27.02.2017
JKC 2017/2
PVC tentu un Mesh sietu izgatavošana un piegāde
PVC tentu un Mesh sietu izgatavošana un piegāde
image
10.03.2017 11:00
image
Līgums
27.02.2017
JKC 2017/3
Skaņas aparatūras noma un piegāde
Skaņas aparatūras noma un piegāde
image
10.03.2017 11:00
image
Līgums
24.02.2017
JPP 2017/01
Formas tērpu izgatavošana un piegāde
Formas tērpu izgatavošana un piegāde
image
15.03.2017 12:00
image
Līgums
03.02.2017
JPD 2017/11
Būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
28.03.2017 10:00
image
Pabeigts
15.03.2017
JPD 2017/33
Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
29.03.2017 10:00
image
Līgums
15.03.2017
JPD 2017/35
Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta aplīmēšana ar Jūrmalas vizuālās identitātes reklāmas uzlīmēm
Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta aplīmēšana ar Jūrmalas vizuālās identitātes reklāmas uzlīmēm
image
29.03.2017 10:20
image
Līgums
15.03.2017
JPD 2017/34
Stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Stāvvietas izbūves Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
29.03.2017 10:10
image
Līgums
22.03.2017
JPD 2017/39
Jūrmalas pilsētas grantēto ielu seguma remontdarbi un atjaunošana
Jūrmalas pilsētas grantēto ielu seguma remontdarbi un atjaunošana
image
05.04.2017 10:20
image
Līgums
22.03.2017
JPD 2017/28
Centralizētās gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve Jūrmalas pilsētas domes administratīvajā ēkā
Centralizētās gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve Jūrmalas pilsētas domes administratīvajā ēkā
image
05.04.2017 10:00
image
Līgums
24.03.2017
JPD 2017/42
Koplietošanas telpu remontdarbi un drošības prasību nodrošināšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā Raiņa ielā 62, Jūrmalā
Koplietošanas telpu remontdarbi un drošības prasību nodrošināšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā Raiņa ielā 62, Jūrmalā
image
05.04.2017 10:10
image
Līgums
20.02.2017
JPD 2017/15
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana
image
07.04.2017 10:00
image
Pabeigts
IESAKĀM APMEKLĒT
marts 2020
PILSĒTAS KARTE