Publicēts Kods Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
15.03.2017
JPD 2017/32
Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
07.04.2017 10:20
image
Pabeigts
17.02.2017
JPD 2017/16
Nekustamā īpašuma Valtera prospektā 54, Jūrmalā, pārbūve par Valteru sabiedrisko centru
Nekustamā īpašuma Valtera prospektā 54, Jūrmalā, pārbūve par Valteru sabiedrisko centru
image
10.04.2017 16:00
image
Pabeigts
29.03.2017
JPD 2017/41
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonta darbi
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonta darbi
image
12.04.2017 10:00
image
Līgums
29.03.2017
JPD 2017/43
Interneta pieslēgums un datu kanālu nodrošināšana
Interneta pieslēgums un datu kanālu nodrošināšana
image
12.04.2017 10:10
image
Līgums
03.04.2017
ID Nr. JKC 2017/7
Iespieddarbu izgatavošana un piegāde Jūrmalas Kultūras centra vajadzībām
Iespieddarbu izgatavošana un piegāde Jūrmalas Kultūras centra vajadzībām
image
18.04.2017 10:00
image
Līgums
05.04.2017
JPD 2017/46
Jūrmalas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Pumpuru, Mellužu un Asaru rajonos
Jūrmalas pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Pumpuru, Mellužu un Asaru rajonos
image
19.04.2017 10:10
image
Līgums
05.04.2017
JPD 2017/44
Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošanas vienkāršotās atjaunošanas projektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošanas vienkāršotās atjaunošanas projektu izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
19.04.2017 10:00
image
Līgums
12.04.2017
JPD 2017/49
Mērniecības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā
Mērniecības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā
image
09.05.2017 10:00
image
Pabeigts
26.04.2017
JPD 2017/54
Sporta nama "Taurenītis" Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā būves telpiskās noturības elementu pārbūve
Sporta nama "Taurenītis" Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā būves telpiskās noturības elementu pārbūve
image
10.05.2017 10:10
image
Līgums
26.04.2017
JPD 2017/52
Metāla kopņu izbūve caurlaižu kontroles punktos 3 kārtās
Metāla kopņu izbūve caurlaižu kontroles punktos 3 kārtās
image
10.05.2017 10:00
image
Līgums
03.05.2017
JPD 2017/55
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
17.05.2017 10:00
image
Līgums
26.04.2017
JPD 2017/51
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu un ēku pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu un ēku pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
19.05.2017 10:00
image
Izbeigta procedūra
11.05.2017
JPP 2017/02
Glabēju formas tērpu izgatavošana un piegāde
Glabēju formas tērpu izgatavošana un piegāde
image
23.05.2017 12:00
image
Pabeigts
10.05.2017
JPD 2017/60
Būvuzraudzība Mellužu estrādes restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtošanas būvdarbiem
Būvuzraudzība Mellužu estrādes restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtošanas būvdarbiem
image
24.05.2017 10:10
image
Līgums
10.05.2017
JPD 2017/59
Teātra ielas un Viktorijas ielas infrastruktūras atjaunošanas un autostāvvietu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Teātra ielas un Viktorijas ielas infrastruktūras atjaunošanas un autostāvvietu izbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
image
24.05.2017 10:00
image
Līgums
12.05.2017
JKC 2017/12
Jūrmalas Kultūras centra informatīvo materiālu izvietošana medijos
Jūrmalas Kultūras centra informatīvo materiālu izvietošana medijos
image
24.05.2017 10:00
image
Līgums
17.05.2017
JPD 2017/62
Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana
Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošana
image
31.05.2017 10:10
image
Līgums
08.05.2017
JPD 2017/50
Mellužu estrādes un bāra ēkas pārbūve, un teritorijas labiekārtošana
Mellužu estrādes un bāra ēkas pārbūve, un teritorijas labiekārtošana
image
02.06.2017 10:00
image
Pabeigts
01.06.2017
JPD 2017/66
Ēkas nojaukšana un teritorijas sakopšana Dīķu ielā 30, Jūrmalā
Ēkas nojaukšana un teritorijas sakopšana Dīķu ielā 30, Jūrmalā
image
14.06.2017 10:00
image
Līgums
01.06.2017
SPRĪDĪTIS/2017/1
Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkurei
Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkurei
image
15.06.2017 11:00
image
Pabeigts
IESAKĀM APMEKLĒT
septembris 2020
PILSĒTAS KARTE