Publicēts Kods Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
01.06.2017
SPRĪDĪTIS/2017/1
Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkurei
Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkurei
image
15.06.2017 11:00
image
Pabeigts
01.06.2017
JPD 2017/66
Ēkas nojaukšana un teritorijas sakopšana Dīķu ielā 30, Jūrmalā
Ēkas nojaukšana un teritorijas sakopšana Dīķu ielā 30, Jūrmalā
image
14.06.2017 10:00
image
Līgums
14.06.2017
JKC 2017/18
"Skatuves,alumīnija fermu konstrukciju, skatuves podestu un gaismas aparatūras noma".
"Skatuves,alumīnija fermu konstrukciju, skatuves podestu un gaismas aparatūras noma".
image
27.06.2017 10:00
image
Līgums
30.06.2017
LP 2017/25
Eiropas Sociālā fonda projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" rezultātu apraksts un efektivitātes un ietekmes izvērtējums profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem
Eiropas Sociālā fonda projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" rezultātu apraksts un efektivitātes un ietekmes izvērtējums profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem
image
18.07.2017 10:00
image
Līgums
05.07.2017
JPD 2017/77
Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā
Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā
image
19.07.2017 10:00
image
Līgums
05.07.2017
JPD 2017/78
Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā
Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā
image
19.07.2017 10:10
image
Līgums
06.07.2017
JPD 2017/74
Skvēra Tūristu ielā 2A, Ķemeros atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Skvēra Tūristu ielā 2A, Ķemeros atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
image
Līgums
06.07.2017
JPD 2017/73
Grāmatvedības sistēmas OZOLS atbalsta pakalpojumi
Grāmatvedības sistēmas OZOLS atbalsta pakalpojumi
image
Līgums
14.07.2017
JPD 2017/79
Ēku, būvju un telpu tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana
Ēku, būvju un telpu tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana
image
06.09.2017 10:00
image
Līgums
19.07.2017
JPD 2017/80
Būvprojekta „Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” izstrāde un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība
Būvprojekta „Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” izstrāde un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība
image
22.09.2017 10:00
image
Pabeigts
02.08.2017
LP 2017/31
"Projekta slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu dalībnieku/apmeklētāju datu apstrāde".
"Projekta slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu dalībnieku/apmeklētāju datu apstrāde".
image
18.10.2017 10:00
image
Līgums
18.08.2017
JPD 2017/84
Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīzija un meža parka labiekārtojuma iecere Ķemeros
Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīzija un meža parka labiekārtojuma iecere Ķemeros
image
27.09.2017 17:00
image
Pabeigts
23.08.2017
JPD 2017/87
Mediju aģentūras pakalpojumi rudens un ziemas periodam
Mediju aģentūras pakalpojumi rudens un ziemas periodam
image
06.09.2017 10:20
image
Līgums
23.08.2017
JPD 2017/86
Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā
Detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā
image
06.09.2017 10:10
image
Līgums
30.08.2017
JPD 2017/89
Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana
Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana
image
13.09.2017 10:00
image
Līgums
13.09.2017
JPD 2017/90
Ķemeru pamatskolas ēkas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Ķemeru pamatskolas ēkas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
06.10.2017 10:00
image
Pabeigts
20.09.2017
LP 2017/38
Izglītojoši pasākumi veselīga uztura paradumu veicināšanai
Izglītojoši pasākumi veselīga uztura paradumu veicināšanai
image
05.10.2017 10:00
image
Līgums
20.09.2017
JPD 2017/97
Koka seguma celiņu pārbūve Dzintaru mežaparkā, Jūrmalā
Koka seguma celiņu pārbūve Dzintaru mežaparkā, Jūrmalā
image
11.10.2017 10:10
image
Līgums
20.09.2017
JPD 2017/96
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
13.10.2017 10:15
image
Pabeigts
20.09.2017
JPD 2017/93
Bērnudārza ēkas Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Bērnudārza ēkas Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
13.10.2017 10:00
image
Pabeigts
IESAKĀM APMEKLĒT
septembris 2020
PILSĒTAS KARTE