Publicēts Kods Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
04.10.2017
JPD 2017/104
Tulkošanas pakalpojumi
Tulkošanas pakalpojumi
image
18.10.2017 10:00
image
Līgums
11.10.2017
JPD 2017/105
Avota ūdens piegāde Jūrmalas pilsētas domei un pašvaldības iestādēm
Avota ūdens piegāde Jūrmalas pilsētas domei un pašvaldības iestādēm
image
25.10.2017 10:00
image
Līgums
10.10.2017
LP 2017/43
Informatīvu pasākumu kopums un fizisko aktivitāšu pasākumi skolēniem vispārējās veselības veicināšanai
Informatīvu pasākumu kopums un fizisko aktivitāšu pasākumi skolēniem vispārējās veselības veicināšanai
image
27.10.2017 10:00
image
Līgums
19.10.2017
JKC 2017/52
Tautas tērpu izgatavošana, piegāde un apavu izgatavošana, piegāde Jūrmalas Kiltūras centra radošajiem kolektīviem
Tautas tērpu izgatavošana, piegāde un apavu izgatavošana, piegāde Jūrmalas Kiltūras centra radošajiem kolektīviem
image
31.10.2017 10:00
image
Līgums
16.10.2017
JPPP2017/09
"Ūdens transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts"
"Ūdens transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts"
image
01.11.2017 12:00
image
Līgums
20.10.2017
JPD 2017/107
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālajās mājās Nometņu ielā 2A un Valkas ielā 3, Jūrmalā
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālajās mājās Nometņu ielā 2A un Valkas ielā 3, Jūrmalā
image
01.11.2017 10:00
image
Līgums
13.11.2017
JPPP 2017/08
"Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts"
"Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts"
image
08.11.2017 12:00
image
Līgums
01.11.2017
JPD 2017/112
Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana Jūrmalā
Sabiedrisko tualešu apsaimniekošana Jūrmalā
image
15.11.2017 10:10
image
Līgums
01.11.2017
JPD 2017/113
Pārvietojamo BIO tualešu piegāde, noma un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētā
Pārvietojamo BIO tualešu piegāde, noma un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētā
image
15.11.2017 10:20
image
Līgums
01.11.2017
JPD 2017/111
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma korektūras un maketēšanas pakalpojumi
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma korektūras un maketēšanas pakalpojumi
image
15.11.2017 10:00
image
Līgums
31.10.2017
JPPP 2017/12
Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde un gāzes iekārtu tehniskā apkope
Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde un gāzes iekārtu tehniskā apkope
image
22.11.2017 12:00
image
Līgums
08.11.2017
JPD 2017/109
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma tipogrāfijas pakalpojumi
Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma tipogrāfijas pakalpojumi
image
22.11.2017 10:00
image
Līgums
17.11.2017
JSSK Atvase 2017/01
Datoru klases aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Datoru klases aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
image
29.11.2017 11:00
image
Līgums
23.11.2017
JPD 2017/116
Slidošanas pakalpojumu organizēšana Jūrmalas pilsētā
Slidošanas pakalpojumu organizēšana Jūrmalas pilsētā
image
01.12.2017 10:00
image
Izbeigta procedūra
29.11.2017
JPD 2017/118
Iespieddarbu piegāde tūrisma attīstības veicināšanai Jūrmalas pilsētā
Iespieddarbu piegāde tūrisma attīstības veicināšanai Jūrmalas pilsētā
image
13.12.2017 10:00
image
Līgums
06.12.2017
JPPI JK 2017/1-5
Kapsētu digitālo plānu aktualizācija
Kapsētu digitālo plānu aktualizācija
image
18.12.2017 10:00
image
Līgums
29.11.2017
JPD 2017/115
Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pastāvīgās ekspozīcijas tehniskā projekta izstrāde un tā realizācijas autoruzraudzība
Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pastāvīgās ekspozīcijas tehniskā projekta izstrāde un tā realizācijas autoruzraudzība
image
20.12.2017 10:30
image
Pabeigts
04.12.2017
JPD 2017/114
Apsardzes pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības objektos
Apsardzes pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības objektos
image
20.12.2017 10:00
image
Līgums
08.12.2017
JPD 2017/119
Būvprojekta "Ķemeru parka pārbūve un restaurācija" ekspertīze
Būvprojekta "Ķemeru parka pārbūve un restaurācija" ekspertīze
image
20.12.2017 10:10
image
Līgums
15.12.2017
JSS 2017/8
Ledus laukumu noma Jūrmalas Sporta Skolas hokeja un daiļslidošanas nodarbībām
Ledus laukumu noma Jūrmalas Sporta Skolas hokeja un daiļslidošanas nodarbībām
image
22.12.2017 10:00
image
Pabeigts
IESAKĀM APMEKLĒT
marts 2020
PILSĒTAS KARTE