Publicēts Kods Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
16.09.2015
JPD 2015/119
Jūrmalas pilsētas ziemas 2015/2016 reklāmas kampaņas pakalpojumi medijos krievu valodā JPD 2015/119
Jūrmalas pilsētas ziemas 2015/2016 reklāmas kampaņas pakalpojumi medijos krievu valodā JPD 2015/119
image
30.09.2015
image
Līgums
16.09.2015
JPD 2015/123
Iespieddarbi Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām JPD 2015/123
Iespieddarbi Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām JPD 2015/123
image
30.09.2015
image
Līgums
16.09.2015
JPD 2015/122
Papildus remonta darbi pirmsskolas izglītības iestādē “SAULĪTE” Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā JPD 2015/122
Papildus remonta darbi pirmsskolas izglītības iestādē “SAULĪTE” Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā JPD 2015/122
image
Līgums
11.09.2015
JPD 2015/118
Papildus inženiertehniskās būves – savienojušās pārejas izbūve pieslēgumam pie sākumskolas “Atvase" JPD 2015/118
Papildus inženiertehniskās būves – savienojušās pārejas izbūve pieslēgumam pie sākumskolas “Atvase" JPD 2015/118
image
Līgums
09.09.2015
JPD 2015/117
Papildus remonta darbi pirmsskolas izglītības iestādē “ZVANIŅŠ” Lībiešu ielā 19, Jūrmalā JPD 2015/117
Papildus remonta darbi pirmsskolas izglītības iestādē “ZVANIŅŠ” Lībiešu ielā 19, Jūrmalā JPD 2015/117
image
Līgums
02.09.2015
JPD 2015/111
Datortīkla kabeļu sistēmas un savienojumu rekonstrukcijas darbi JPD 2015/111
Datortīkla kabeļu sistēmas un savienojumu rekonstrukcijas darbi JPD 2015/111
image
16.09.2015
image
Līgums
02.09.2015
JPD 2015/106
Pļavu un niedrāju nopļaušana un nopļautās zāles sasmalcināšana un izkliedēšana dabas liegumā "Lielupes grīvas pļavas" JPD 2015/106
Pļavu un niedrāju nopļaušana un nopļautās zāles sasmalcināšana un izkliedēšana dabas liegumā "Lielupes grīvas pļavas" JPD 2015/106
image
16.09.2015
image
Līgums
02.09.2015
JPD 2015/107
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām JPD 2015/107
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām JPD 2015/107
image
16.09.2015
image
Līgums
02.09.2015
JPD 2015/110
Jaunas automašīnas piegāde JPD 2015/110
Jaunas automašīnas piegāde JPD 2015/110
image
16.09.2015
image
Līgums
20.08.2015
JKC 2015/45
Izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas Kultūras centra norādītajās telpās Jūrmalas Kultūras centram JKC 2015/45
Izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas Kultūras centra norādītajās telpās Jūrmalas Kultūras centram JKC 2015/45
image
18.09.2015
image
Līgums
19.08.2015
JPD 2015/99
Ielu un valsts nozīmes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Jūrmalas pilsētā JPD 2015/99
Ielu un valsts nozīmes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Jūrmalas pilsētā JPD 2015/99
image
09.10.2015
image
Pabeigts
19.08.2015
JPD 2015/103
Ceļveža "Another Travel Guide Jūrmala" druka un piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldībai JPD 2015/103
Ceļveža "Another Travel Guide Jūrmala" druka un piegāde Jūrmalas pilsētas pašvaldībai JPD 2015/103
image
02.09.2015
image
Līgums
30.07.2015
JPD 2015/89
Sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā JPD 2015/89
Sabiedrisko tualešu konteineru izvietošana un apsaimniekošana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā JPD 2015/89
image
06.11.2015
image
Pabeigts
22.07.2015
JMVS 2015/3
Mūzikas instrumentu- XYLORIMBAS, ČELLA un to aksesuāru piegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai -JMVS 2015/3
Mūzikas instrumentu- XYLORIMBAS, ČELLA un to aksesuāru piegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai -JMVS 2015/3
image
18.08.2015
image
Līgums
02.07.2015
JPD 2015/80
Jūrmalas kapu kolumbārija labiekārtojums Slokā 7109, Jūrmalā JPD 2015/80
Jūrmalas kapu kolumbārija labiekārtojums Slokā 7109, Jūrmalā JPD 2015/80
image
15.07.2015
image
Līgums
18.02.2015
JPD 2015/22
Inkasācijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas domei_JPD 2015/22
Inkasācijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas domei_JPD 2015/22
image
04.03.2015
image
Līgums
13.08.2014
JPD 2014/97
Aizputes ielas un Brīvības prospekta posmu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde JPD 2014/97
Aizputes ielas un Brīvības prospekta posmu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde JPD 2014/97
image
27.08.2014
image
Līgums
IESAKĀM APMEKLĒT
februāris 2020
PILSĒTAS KARTE