Publicēts Kods Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
10.03.2016
JSSC 2016/4
Sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana JSSC 2016/4
Sporta trenažieru piegāde un uzstādīšana JSSC 2016/4
image
23.03.2016
image
Aktīvs
11.03.2016
JKC 2016/9
Iespieddarbu izgatavošana un piegāde_JKC 2016/9
Iespieddarbu izgatavošana un piegāde_JKC 2016/9
image
22.03.2016
image
Aktīvs
08.10.2018
JPD 2018/96
Ēdināšanas pakalpojumi Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā
Ēdināšanas pakalpojumi Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā
image
17.10.2018 10:10
image
Aktīvs
20.05.2019
JPD 2019/107 RIK
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI JŪRMALAS PILSĒTAS DOMEI
image
03.06.2019 18:00
image
Aktīvs
28.05.2018
-
UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES APSPRIEDĒ AR PIEGĀDĀTĀJIEM (pirms slidotavas darbības nodrošināšanas iepirkuma sākšanas)
UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES APSPRIEDĒ AR PIEGĀDĀTĀJIEM (pirms slidotavas darbības nodrošināšanas iepirkuma sākšanas)
image
01.06.2018 12:30
image
Aktīvs
26.07.2018
JPD 2018/135 RIK
Ēdināšanas pakalpojumi Jūrmalas pilsētas domei
Ēdināšanas pakalpojumi Jūrmalas pilsētas domei
image
02.08.2018
image
Pabeigts
03.08.2018
JPD 2018/73
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana
Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana
image
07.09.2018 10:00
image
Pabeigts
03.02.2017
JPD 2017/11
Būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
28.03.2017 10:00
image
Pabeigts
24.08.2018
JPD 2018/80
Bērnu rotaļu un sporta laukumu aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un laukumu izveide Jūrmalas pilsētas pašvaldības piederošajos īpašumos
Bērnu rotaļu un sporta laukumu aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un laukumu izveide Jūrmalas pilsētas pašvaldības piederošajos īpašumos
image
28.09.2018 10:00
image
Pabeigts
17.02.2017
JPD 2017/16
Nekustamā īpašuma Valtera prospektā 54, Jūrmalā, pārbūve par Valteru sabiedrisko centru
Nekustamā īpašuma Valtera prospektā 54, Jūrmalā, pārbūve par Valteru sabiedrisko centru
image
10.04.2017 16:00
image
Pabeigts
20.02.2017
JPD 2017/15
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana
image
07.04.2017 10:00
image
Pabeigts
19.10.2018
JPD 2018/100
Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Piena un piena produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
image
23.11.2018 10:25
image
Pabeigts
19.10.2018
JPD 2018/99
Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
Svaigas gaļas un gaļas produktu piegāde Jūrmalas pilsētas pirmskolas, sākumskolas un speciālajām izglītības iestādēm
image
23.11.2018 10:15
image
Pabeigts
26.10.2018
JPD 2018/105
Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
11.01.2019 10:00
image
Pabeigts
02.11.2018
JPD 2018/101
Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana Jūrmalas pilsētā, to ievietošana un aprūpe dzīvnieku patversmē, un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana
Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana Jūrmalas pilsētā, to ievietošana un aprūpe dzīvnieku patversmē, un dzīvnieku līķu savākšana un apbedīšana
image
Pabeigts
02.11.2018
JPD 2018/107
Pārtikas produktu piegāde
Pārtikas produktu piegāde
image
04.12.2018 10:00
image
Pabeigts
08.11.2018
JPD 2018/173 RIK
Publisko izklaides pasākumu nodrošināšana
Publisko izklaides pasākumu nodrošināšana
image
15.11.2018 17:00
image
Pabeigts
30.11.2018
JPD 2018/111
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
image
04.01.2019 10:00
image
Pabeigts
15.03.2017
JPD 2017/32
Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
07.04.2017 10:20
image
Pabeigts
04.12.2018
JPD 2018/112
Jūrmalas teātra ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas, t.sk. inženiertīklu projekta izstrāde un tās realizācijas laikā veicamo būvdarbu autoruzraudzība
Jūrmalas teātra ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas, t.sk. inženiertīklu projekta izstrāde un tās realizācijas laikā veicamo būvdarbu autoruzraudzība
image
19.12.2018 10:00
image
Pabeigts
IESAKĀM APMEKLĒT
februāris 2020
PILSĒTAS KARTE