Publicēts Kods Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss
28.09.2016
JPD 2016/175
Remontdarbi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkā, pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" sporta laukuma atjaunošanas darbi, remontdarbi Kauguru sākumskolas telpās, iekšējo komunikāciju remontdarbi Majoru vidusskolas telpās
Remontdarbi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkā, pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" sporta laukuma atjaunošanas darbi, remontdarbi Kauguru sākumskolas telpās, iekšējo komunikāciju remontdarbi Majoru vidusskolas telpās
image
12.10.2016 10:20
image
Līgums
13.04.2016
JPD 2016/56
„ Pļavu un niedrāju nopļaušanu un nopļautās zāles sasmalcināšanu un izkliedēšanu dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavas JPD 2016/56
„ Pļavu un niedrāju nopļaušanu un nopļautās zāles sasmalcināšanu un izkliedēšanu dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavas JPD 2016/56
image
27.04.2016
image
Līgums
25.07.2016
JPP 2016/07
"Četru operatīvo transportlīdzekļu aprīkošana ar automatizēto darba vietas kompleksu"
"Četru operatīvo transportlīdzekļu aprīkošana ar automatizēto darba vietas kompleksu"
image
08.08.2016 12:00
image
Līgums
09.08.2016
Jūrmalas SAC 2016/06
"Funkcionālo gultu ar pretizgulējumu matračiem piegāde"
"Funkcionālo gultu ar pretizgulējumu matračiem piegāde"
image
22.08.2016 11:00
image
Līgums
01.06.2018
JMVS 2018/3
"Johannus Ecclesia D-450 ērģeles ar profesionālo paku un dalāmo konsoli - piegāde un uzstādīšana”.
"Johannus Ecclesia D-450 ērģeles ar profesionālo paku un dalāmo konsoli - piegāde un uzstādīšana”.
image
Līgums
27.04.2016
JPD 2016/70
"Pasākuma "Jūrmalas Kūrorta svētki"scenogrāfijas mākslinieciskā noformējuma tehniskā projekta izstrāde un realizācija"
"Pasākuma "Jūrmalas Kūrorta svētki"scenogrāfijas mākslinieciskā noformējuma tehniskā projekta izstrāde un realizācija"
image
11.05.2016
image
Līgums
02.08.2017
LP 2017/31
"Projekta slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu dalībnieku/apmeklētāju datu apstrāde".
"Projekta slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu dalībnieku/apmeklētāju datu apstrāde".
image
18.10.2017 10:00
image
Līgums
10.11.2016
JPP 2016/12
"Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde un gāzes iekārtas tehniskā apkope"
"Sašķidrinātās naftas gāzes piegāde un gāzes iekārtas tehniskā apkope"
image
22.11.2016 12:00
image
Līgums
19.10.2018
JKC 2018/31
"Skatuves podestu sistēmas iegāde Kauguru kultūras namam"
"Skatuves podestu sistēmas iegāde Kauguru kultūras namam"
image
30.10.2018 10:00
image
Līgums
15.03.2018
JKC 2018/8
"Skatuves, alumīnija fermu konstrukciju, skatuves podestu un gaismas aparatūras noma"
"Skatuves, alumīnija fermu konstrukciju, skatuves podestu un gaismas aparatūras noma"
image
05.04.2018 10:00
image
Līgums
14.06.2017
JKC 2017/18
"Skatuves,alumīnija fermu konstrukciju, skatuves podestu un gaismas aparatūras noma".
"Skatuves,alumīnija fermu konstrukciju, skatuves podestu un gaismas aparatūras noma".
image
27.06.2017 10:00
image
Līgums
13.11.2017
JPPP 2017/08
"Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts"
"Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts"
image
08.11.2017 12:00
image
Līgums
16.10.2017
JPPP2017/09
"Ūdens transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts"
"Ūdens transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts"
image
01.11.2017 12:00
image
Līgums
14.12.2015
LP 2015/26
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana klientam institūcijā" LP 2015/26
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana klientam institūcijā" LP 2015/26
image
16.12.2015
image
Līgums
14.09.2016
JPD 2016/167
Administratīvās ēkas Talsu šosejā 31 k-25, Jūrmalā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
Administratīvās ēkas Talsu šosejā 31 k-25, Jūrmalā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
image
28.09.2016 11:00
image
Līgums
07.12.2016
JPD 2016/214
Aizputes ielas posma un Brīvības prospekta posma pārbūves būvprojekta aktualizācija, tajā skaitā būvprojekta tehnisko noteikumu, topogrāfiskā plāna un būvprojekta daļu aktualizācija atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām
Aizputes ielas posma un Brīvības prospekta posma pārbūves būvprojekta aktualizācija, tajā skaitā būvprojekta tehnisko noteikumu, topogrāfiskā plāna un būvprojekta daļu aktualizācija atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām
image
Līgums
13.08.2014
JPD 2014/97
Aizputes ielas un Brīvības prospekta posmu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde JPD 2014/97
Aizputes ielas un Brīvības prospekta posmu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde JPD 2014/97
image
27.08.2014
image
Līgums
04.12.2017
JPD 2017/114
Apsardzes pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības objektos
Apsardzes pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības objektos
image
20.12.2017 10:00
image
Līgums
11.01.2017
JPD 2017/4
Ārtelpu lokālo un maģistrālo datu pārraides tīklu ierīkošana un esošo tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Jūrmalas pašvaldībā
Ārtelpu lokālo un maģistrālo datu pārraides tīklu ierīkošana un esošo tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Jūrmalas pašvaldībā
image
25.01.2017 10:20
image
Līgums
14.06.2016
JKC 2016/22
Ārzemju pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana Jūrmalas radošajiem kolektīviem
Ārzemju pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana Jūrmalas radošajiem kolektīviem
image
Līgums
IESAKĀM APMEKLĒT
septembris 2020
PILSĒTAS KARTE