Izpilddirektors
Izpilddirektors Edgars Stobovs
Adrese:  Jomas iela 1/5, Jūrmalā, LV 2015 
Tālrunis: 67093805
E-pasts: edgars.stobovs@jurmala.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: vienu reizi mēnesī, pieraksts pie sekretāres 67093805,
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, 349.kab.
Izpilddirektora vietnieka p.i. Arturs Grants
E-pasts: arturs.grants@jurmala.lv

 

Uzdevumi

  • izdod iekšējus normatīvus aktus Jūrmalas pilsētas domes administrācijai;
  • organizē domes lēmumu izpildi;
  • organizē pašvaldības sociāli ekonomiskās attīstības plāna projekta, publiskā pārskata un budžeta projekta izstrādāšanu;
  • veic citus pienākumus atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikumam.
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE