Par dzīvokļa īpašuma Nr.56, Talsu šosejā 54, Jūrmalā atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, ar kopējo platību 24,2 m2 un kopīpašuma 2420/86080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 001 1001 005), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 019 3106 004) un 1590/86080 domājamās daļas no zemesgabala (kadastra Nr.1300 019 3106).

Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) – 6 600 EUR (seši tūkstoši seši simti euro). Izsoles solis – 462 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140,00 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 660 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2016.gada 11.maijā plkst.14.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 6.maijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit un tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.05.2016 14:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Publicēts 15.03.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.05.2016
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE