Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Talsu šosejā 31, k-16, Jūrmalā atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.4 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4552, kopējā platība 52,58 m2, un kopīpašuma 5258/216517 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) – nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 13 600 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti euro). Izsoles solis – 952 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140,00 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 1360 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2016.gada 11.maijā plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 6.maijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.05.2016 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Publicēts 15.03.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.05.2016
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE