Nekustamā īpašuma Edinburgas pr.33, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 008 2604, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējumu 1300 008 2604), kopējā platība 3703 m2, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 13000082604001), diviem slimnīcas korpusiem (kadastra apzīmējumi 13000082604002, 13000082604003) un mācību korpusa (kadastra apzīmējums 13000082604004).

Trešās izsoles sākumcena – 203 000,00 EUR (divi simti trīs tūkstoši euro). Izsoles solis – 10 150,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 210,00 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 20 300,00 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole noteikta 2016.gada 11.maijā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 6.maijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.05.2016 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Publicēts 15.03.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.05.2016
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE