Nekustamā īpašuma Edinburgas pr.51-1, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 51-1, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 901 3966, kas sastāv no mākslas studijas ēkas Edinburgas prospektā 51, Jūrmalā (būves kadastra apzīmējums 1300 008 3004 001), kopējā platība 353 m2 un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 008 3004) ar kopējo platību 3635 m2 34/100 domājamām daļām.

Trešās izsoles sākumcena – 177 000,00 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši euro). Izsoles solis – 8 850,00 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140,00 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 17 700,00 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole noteikta 2016.gada 11.maijā plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija - domes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 6.maijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit un tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.05.2016 16:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Publicēts 15.03.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.05.2016
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE