2016.gada 31.martā notika 8 pludmales nogabalu izsole. 2016.gada 21.aprīlī Jūrmalas pilsētas domes sēdē tika apstiprināti 8 pludmales nogabalu izsoles uzvarētāji:

N. p.k.

Pludmales nogabali

Dalībnieka nosaukums/vārds uzvārds

Nosolītā cena EUR bez PVN

1

11.līnija – 10.līnija

SIA "MB Stils"

611.27

2

10.līnija - 9.līnija

SIA "SSM Grupa"

559.94

3

1.līnija - Krišjāņa Barona iela

Jevgenijs Jaroševskis

7916.34

4

Drustu iela - Piestātnes iela

SIA "KAMEXS 55"

1367.25

5

Mālpils iela - Rūjienas ielas virzienā

SIA firma "Gila"
(SIA "Jomas 68")

2374.36

6

Rūjienas iela - Mālpils ielas virzienā

SIA "Seasky"

2584.65

7

100m aiz Kapteiņa Zolta ielas - Vaivaru virzienā

SIA "KAMEXS 55"

92.46

8

Kapteiņa Zolta iela - Vaivaru virzienā

SIA "KAMEXS 55"

161.62

 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 31.03.2016
Kontaktpersona Kristīne Freimane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093915
Kontaktpersonas e-pasta adrese kristine.freimane@jurmala.lv
Publicēts 05.05.2016
Statuss
Pabeigta