Par nekustamā īpašuma - garāžas Nr.624, Emīla Dārziņa ielā 4-24A, Jūrmalā, izsoli

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums - garāža Nr.624, kadastra Nr.1300 901 0024, Emīla Dārziņa ielā 4 - 24A, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas, telpu grupas kadastra apzīmējums 13000265602001624, kopējā platība 15,2 m2 un  kopīpašuma 152/36941 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 13000265602001, 13000265602002, 13000265602003, 13000265602004, 13000265602005 un 13000265602006.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) – 1300 EUR. Izsoles solis – 130 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 130 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2016.gada 20.jūlijā plkst. 14.30 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 15.jūlija plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 20.07.2016 14:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 09.05.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 15.07.2016 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE