Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoli

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.7 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1628, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7, kopējā platība 13,9 m2, kopīpašuma 1300/24540 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 13000264404001 un funkcionāli saistītās būves ar kadastra apzīmējumu 13000264404002 un kopīpašuma 1300/24540 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4404.

Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) – 600 EUR. Izsoles solis – 60 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 60 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2016.gada 20.jūlijā plkst. 15.30 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 15.jūlija plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 20.07.2016 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 09.05.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 15.07.2016 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE