Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jasmīnu ielā 18, k-2,Jūrmalā, izsoli

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.6 Jasmīnu ielā 18 k-2, Jūrmalā, kas atrodas viendzīvokļa dzīvojamajā ēkā, būves kadastra apzīmējums 1300 007 7005 002, kopējā platība 89,5 m2 un kopīpašuma 629/1314 domājamās daļas no zemesgabala Jasmīnu ielā 18, Jūrmalā,  kadastra  apzīmējums 1300 007 7005, kura kopējā platība 1314 m2.

Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) – 59 023 EUR. Izsoles solis – 4131,60 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 5902,30 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz nomaksu.

Izsole notiks 2016.gada 20.jūlijā plkst. 14.00 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 15.jūlija plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 20.07.2016 14:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 09.05.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 15.07.2016 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE