Kustamas mantas – metāllūžņu izsole
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA “Jūrmalas gaisma” telpās Jūrmalā, Jomas ielā 28
Norises datums 02.06.2016 11:00
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 29479351
Publicēts 13.05.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 01.06.2016
Statuss
Bez rezultāta
Izsoles rezultāts

Paziņojums

Par kustamas mantas atsavināšanas par brīvu cenu norises rezultātiem

 

 

 

SIA „Jūrmalas gaisma” paziņo, ka 2016.gada 19. maijā SIA “Jūrmalas gaisma” izsludināja kustamas mantas – metāllūžņu rakstisku izsoli.

Pretendentu reģistrācija tika uzsākta no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz 2016.gada 1.jūnijam pl.16:00 (ieskaitot).

            Ņemot vērā, ka sludinājumā un noteikumos norādītajā laikā nebija pieteicies neviens pretendents un saskaņā ar SIA “Jūrmalas gaisma” noteikumiem par kustamās mantas rakstisku izsoli Nr.1/2016 4.1.1. punktu izsole atzīstama par nenotikušu.

Kustamās mantas vērtēšanas un izsoles komisija nolēma atzīt kustamās mantas rakstisku izsoli par nenotikušu. (2016.gada 2.jūnija kustamās mantas novērtēšanas un izsoles komisijas sēdes protokols Nr.1).

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE