Kustamas mantas – metāllūžņu izsole

Paziņojums par atkārtotu kustamas mantas rakstisku izsoli

  1. SIA “Jūrmalas gaisma” atkārtoti rīko kustamas mantas – metāllūžņu izsoli:

Nr.p.k.

Izsolāmais objekts

Aptuvenais daudzums tonnās

Sākumcena

1.

melno metālu negabarīta lūžņi (5A)*

2

132 EUR/t

2.

melno metālu skārda lūžņi

(12A, metāla biezums līdz 4

mm)*

3

116 EUR/t

3

Alumīnijs*

1.5

760 EUR/t

4

Kravas furgons GAZ 24, reģistrācijas gads – 1982*

1.8

89.60 EUR/t

*Noteikumos minētais lūžņu daudzums tonnās ir norādīts aptuvens, to svars tiks precizēts pie svēršanas.

  1. Kustamā manta (objekts), katra 1. punktā norādītā vienība, tiek izsolīta visa kopā kā mantas kopums, atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.
  2. Kustamās mantas atrašanās vieta – SIA “Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī, Jūrmala, Pļavu iela 13/15.
  3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā - Aktualitātes.  
  4. Visiem pretendentiem ir tiesības apskatīt izsolāmos objektus un saņemt nepieciešamo informāciju ne vēlāk, kā līdz 2016.gada 30.jūnijam darba dienās (otrdienās, ceturtdienās ) SIA „Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15 par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālruni 29479351.
  5. Pretendenti pieteikumus izsolei, kas noformēti saskaņā ar SIA „Jūrmalas gaisma” noteikumiem par kustamas mantas rakstisku izsoli Nr.3/2016, var iesniegt ne vēlāk, kā līdz 2016.gada 30.jūnijam plkst.16.00.
  6. Izsoles pieteikumu atvēršana notiks 2016.gada 1.jūlijā  plkst. 11.00 SIA “Jūrmalas gaisma” telpās Jūrmalā, Jomas ielā 28, valdes priekšsēdētāja kabinetā.
Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA “Jūrmalas gaisma” telpās Jūrmalā, Jomas ielā 28
Norises datums 01.07.2016 11:00
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 29479351
Publicēts 08.06.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 30.06.2016
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Paziņojums

Par kustamas mantas rakstiskas izsoles norises rezultātiem

 

 

 

SIA „Jūrmalas gaisma” paziņo, ka 2016.gada 16.jūnijā  SIA “Jūrmalas gaisma” atkārtoti izsludināja kustamās mantas – metāllūžņu rakstisku izsoli.

Pretendentu reģistrācija tika uzsākta no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz 2016.gada 30.jūnijam pl.16:00 (ieskaitot).

Noteikumos norādītajā laikā uz kustamās mantas rakstisku izsoli pieteicās SIA “Fero M” ar piedāvāto nosacīto cenu 2022 EUR. Saskaņā ar 2016.gada 1.jūlija kustamās mantas  novērtēšanas un izsoles komisijas lēmumu Nr.3 SIA “Fero M” tika atzīts par kustamās mantas pircēju.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE