Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.56 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5513, ar kopējo platību 24,2 m2 un kopīpašuma 2420/86080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 001 1001 005), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 019 3106 004) un 1590/86080 domājamās daļas no zemesgabala (kadastra Nr.1300 019 3106).

Otrās izsoles sākumcena – 5280 EUR (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit euro). Izsoles solis – 370 EUR (trīs simti septiņdesmit euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas – 528 EUR (pieci simti divdesmit astoņi euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2016.gada 27.jūlijā plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 22.jūlija plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 27.07.2016 16:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala
Publicēts 17.06.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 22.07.2016 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE