IVECO DAILY 35 ar pacēlāju SNAKE 189 R CITY

Paziņojums par atkārtotu kustamas mantas izsoli

 

SIA “Jūrmalas gaisma” atkārtoti izsludina kustamās mantas (objekta), IVECO DAILY 35 ar pacēlāju SNAKE 189 R CITY, atklātu izsoli ar augšupejošu soli.

 

Kustamās mantas atrašanās vieta – SIA “Jūrmalas gaisma” ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī Jūrmalā, Pļavu iela 13/15.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā - Aktualitātes. 

 

Visiem pretendentiem ir tiesības apskatīt izsolāmo objektu un saņemt visu nepieciešamo informāciju ne vēlāk kā līdz 2016. gada 4.septembrim otrdienās un ceturtdienās SIA „Jūrmalas gaisma” ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15, par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālruni 29479351.

 

Izsoles sākumcena – EUR 8800 (vienpadsmit tūkstoši eiro) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir arī izsoles sākumcena. Nodrošinājuma iemaksa – 10% no izsolāmās mantas nosacītās cenas, t.i., 880 eiro (astoņi simti astoņdesmit eiro). Nodrošinājuma maksa jāieskaita SIA “Jūrmalas gaisma” norēķinu kontā LV31RIKO0002013139875. Nodrošinājuma iemaksa jāveic pirms pieteikuma iesniegšanas.

 

Pretendenti pieteikumus izsolei, kas noformēti saskaņā ar SIA „Jūrmalas gaisma” noteikumiem par kustamas mantas izsoli Nr.4/2016, var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2016. gada 4.septembrim plkst. 10.00. Pieteikumi iesniedzami  Jūrmalā, Jomas ielā 28, 3. stāvā biroja administrācijā.

 

Izsole notiks 2016. gada 5.septembrī plkst.10.00 SIA “Jūrmalas gaisma” telpās Jūrmalā, Jomas ielā 28, valdes priekšsēdētāja kabinetā.

Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA “Jūrmalas gaisma” telpās Jūrmalā, Jomas ielā 28
Norises datums 05.09.2016 10:00
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 29479351
Publicēts 11.08.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 04.09.2016
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Paziņojums

Par izsoles norises rezultātiem

 

 

 

2016.gada 11.augustā SIA “Jūrmalas gaisma” kustamās mantas novērtēšanas un izsoles komisija izsludināja kustamās mantas IVECO DAILY 35 ar pacēlāju SNAKE 189 R CITY atkārtotu izsoli.

Pretendentu reģistrācija bija noteikta no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 2.septembrim pl.10:00.

Ņemot vērā, ka norādītajā laikā nebija pieteicies neviens pretendents, saskaņā ar SIA “Jūrmalas gaisma” īpašumā esošas kustamas mantas IVECO DAILY 35 AR PACĒLĀJU SNAKE 189 R CITY izsoles noteikumiem Nr.4/2016  7.1.4. punktu izsole uzskatāma par nenotikušu un/vai tās rezultāti par spēkā neesošiem ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks.

Kustamas mantas novērtēšanas un izsoles komisija nolēma atzīt, ka kustamās mantas IVECO DAILY 35 ar pacēlāju SNAKE 189 R CITY, valsts reģistrācijas numurs GG332, reģistrācijas gads – 2006 – atkārtota izsole nav notikusi. (05.09.2016. Kustamās mantas novērtēšanas un izsoles komisijas sēdes protokols Nr.4)

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE