Kustamas mantas - kravas autoceltņa MAZ 5337 izsole

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka tiek atsavināta,  pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša kustama manta - saimnieciskajā darbībā neizmantotais kravas autoceltnis MAZ 5337 (valsts reģ. Nr. AV 636; izlaiduma gads 1990.g.; šasijas numurs XTM53370000007464; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 15600 kg; pilna masa – 15600 kg; kravas autoceltņa krāsa – zila; tehniskā apskate – ir).  

Kustamās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Izsoles solis – 100 EUR (viens simts euro). Nodrošinājums 10 % apmērā no nosacītās cenas – 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi), jāiemaksā SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, kontā LV57RIKO0002930169550, AS „DNB banka". Norēķini par kustamās mantas pirkumu veicami septiņu dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – SIA „Jūrmalas siltums” administrācijā Jūrmalā, Slokas ielā 47A, personāla speciālistes/biroja administratores kabinetā. 

Publikācija oficiālā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2016.gada 5.augustā Nr.150 (5722).

Pasūtītājs SIA "Jūrmalas siltums"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA "Jūrmalas siltums" Slokas ielā 47a
Norises datums 14.09.2016 10:00
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67760800
Publicēts 30.08.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 13.09.2016
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka kustamas mantas - saimnieciskajā darbībā neizmantotā kravas autoceltņa MAZ 5337 (valsts reģ. Nr. AV 636; izlaiduma gads 1990.g.; šasijas numurs XTM53370000007464; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 15600 kg; pilna masa – 15600 kg; kravas autoceltņa krāsa – zila; tehniskā apskate – ir) izsole, kas bija paredzēta 2016.gada 14.septembrī plkst. 10.00 sakarā ar to, ka izsolei izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā līdz 2016.gada 13.septembra plkst.10.00, nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, uzskatāma par nenotikušu atbilstoši izsoles noteikumiem.

Lēmuma pieņemšanas datums 14.09.2016
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE