Kustamas mantas - kravas autoceltņa MAZ 5337 izsole

 

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka tiek atsavināta,  pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša kustama manta - saimnieciskajā darbībā neizmantotais kravas autoceltnis MAZ 5337 (valsts reģ. Nr. AV 636; izlaiduma gads 1990.g.; šasijas numurs XTM53370000007464; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 15600 kg; pilna masa – 15600 kg; kravas autoceltņa krāsa – zila; tehniskā apskate – ir).  

Kustamās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi), neieskaitot PVN 21%. Papildus maksājams arī PVN 21% no izsolē nosolītās summas. Izsoles solis – 100 EUR (viens simts euro). Nodrošinājums 10 % apmērā no nosacītās cenas – 200,00 EUR (divi simti euro, 00 centi), jāiemaksā SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, kontā LV57RIKO0002930169550, AS „DNB banka". Norēķini par kustamās mantas pirkumu veicami septiņu dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

Izsole noteikta 2016.gada 8.novembrī, plkst.10:00 SIA „Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētāja kabinetā Slokas ielā 47A, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – SIA „Jūrmalas siltums” administrācijā Jūrmalā, Slokas ielā 47A, personāla speciālistes/biroja administratores kabinetā SIA „Jūrmalas siltums” darba laikā līdz 2016.gada 7.novembrim, plkst.10:00. 

SIA „Jūrmalas siltums” valdes 2016.gada 13.oktobra lēmums Nr.1070 „Par izsoles komisijas un noteikumu apstiprināšanu” un izsoles noteikumi.

Pasūtītājs SIA "Jūrmalas siltums"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA "Jūrmalas siltums" Slokas ielā 47a
Norises datums 08.11.2016 10:00
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67760800
Publicēts 21.10.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 07.11.2016
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SIA „Jūrmalas siltums” paziņo, ka 2016.gada 8.novembrī atsavināta,  pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli SIA „Jūrmalas siltums” piederoša kustama manta - saimnieciskajā darbībā neizmantotais kravas autoceltnis MAZ 5337 (valsts reģ. Nr. AV 636; izlaiduma gads 1990.g.; šasijas numurs XTM53370000007464; degvielas tips – dīzeļdegviela, pašmasa – 15600 kg; pilna masa – 15600 kg; kravas autoceltņa krāsa – zila; tehniskā apskate – ir).  

Par izsoles uzvarētāju pasludināts Hans Toode, piešķirot tiesības iegādāties augstāk norādīto kustamo mantu par kopējo summu 9438 EUR (deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro), ieskaitot 21% PVN.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE