Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.4 Riekstu ielā 20A, k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7482, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4, ar kopējo platību 26,1 m2, kas atrodas dzīvojamā mājā ar būves kadastra apzīmējumu 13000152727002 un kopīpašuma 13/100 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 1300 015 2727, kura kopējā platība ir 1359 m2.

Pirmās izsoles sākumcena -  6400 EUR (seši tūkstoši četri simti euro). Izsoles solis – 448 EUR apmērā (četri simti četrdesmit astoņi euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10% apmērā no otrās izsoles sākumcenas – 640 EUR (seši simti četrdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2016.gada 14.decembrī plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 9.decembra plkst.16.00.

Izsoles noteikumI: SKATĪT

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.12.2016 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 01.11.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 09.12.2016 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Izsoles rezultāts

Lēmuma pieņemšanas datums 12.01.2017
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE