Transportlīdzeklis VW TRANSPORTER

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, kustamā manta – transportlīdzeklis VW TRANSPORTER, reģistrācijas numurs – JB9435. Transportlīdzekli var apskatīt darba dienās Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, konkrētu transportlīdzekļa apskates laiku iepriekš saskaņojot (tālrunis - 67767316, e-pasts: labklajibas.parvalde@jurmala.lv).

 

Kustamās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 890,00 EUR (astoņi simti deviņdesmit euro, 00 centi), izsoles solis tiek noteikts 20,00 euro (divdesmit euro 00 centi) apmērā.

 

Nodrošinājums 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir EUR 89,00 (astoņdesmit deviņi euro, 00 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģ.Nr.90000056357, kontā LV20PARX0002484571019, A/S “Citadele banka”. Norēķini par kustamās mantas pirkumu veicami nedēļas laikā no izsoles dienas.

 

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, 2. stāvā (darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00), pieteikumus var iesniegt līdz 2016.gada 17.novembrim, plkst.12.00.

 

Izsole notiks 2016.gada 21.novembrī, plkst.14.00 Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, 2. stāvā.

 

Ar kustamās mantas atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē – Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, darba laikā vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības interneta vietnē http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/. Tālrunis informācijai 67767316.

 

Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 20.oktobra lēmums Nr. 512 "Par kustamas mantas izsoli"

 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67767316
Kontaktpersonas e-pasta adrese labklajibas.parvalde@jurmala.lv
Publicēts 02.11.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 17.11.2016
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Skatīt

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE